โปรแกรมทัวร์โมร็อคโค

ผู้เข้าชม : 13 ครั้ง

แกรนด์โมรอคโค

คาซาบลังก้า / ราบัต / แทนเจียร์ / เชฟชาอูน / เมคเนส / เมืองโรมันโวลูบิลิส / เฟส / อิเฟรน / แอร์ฟอร์ด / เมอร์ซูก้า / ทอดร้า / โอเอซิส / Tinghir / M’Gouna / วอซาเซท / เอ็ทเบน ฮาดดู / มาราเกช

ราคาเริ่มต้น
71,900
ประเทศ
โมร็อคโค
ระยะเวลา
11วัน 8คืน
สายการบิน
Etihad Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหิรฟ้าสู่คาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค (แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี) บริการอาหารบนเครื่อง

กรุงอาบูดาบี - เมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต

- เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองคาซาบลังก้า ชมความสวยงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโคทุกแขนง ชมวิวทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล
- เดินทางสู่ย่านใจกลางเมือง ระหว่างทางจะได้ชื่นชมกับความงามที่แปลกตาของเมืองนี้อย่างน่าสนใจ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นปาล์ม
- เดินทางสู่เมืองราบัต ชมเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมร็อคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนสง่าเฝ้าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง
- ชมหอคอยฮัสซัน ส่วนหนึ่งของมัสยิดฮัสซัน ซึ่งได้วางแผนไว้ให้เป็นสุเหร่าที่ใหญ่อันดับ 2  ของโลก สามารถบรรจุผู้ที่เข้ามาสวดมนต์ได้พร้อมกันคราวละ 40,000 คน
- ชมภายนอกสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมร็อคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ
- ชมสวนสาธารณะแอนดาลูเชียน ซึ่งในอดีตเคยเป็นของฝรั่งเศสถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์
- ชมป้อมปราการที่มีสีแดงสด อุดายา คาชบาห์ ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงใหญ่
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ BELERE HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองราบัต - เมืองแทนเจียร์

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางต่อไปยังเมืองแทนเจียร์ เที่ยวชมความสวยงามภายในเมือง ทั้งรอบๆตัวเมืองยังมีความโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผู้คนที่แสนจะเป็นมิตร
- ชมแกรนด์ซัคโค หรือที่รู้จักกันว่าบิ๊กสแควร์ จัตุรัสที่รายล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่าหรือย่านเมดินา ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร์
- ชมเพลส เดอ ฟรานช์ อีกหนึ่งจัตุรัสที่มีความโดดเด่นอีกแห่งของเมือง อีกทั้งยังถือว่าเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงบ่ายๆ หรือหากต้องการร้านอาหาร ร้านกาแฟดีๆ จัตุรัสแห่งนี้ก็มีไว้คอยบริการเป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ เมืองแทนเจียร์ โดยป้อมปราการตั้งอยู่เหนือสุดของเมือง เป็นอีกวิวพอยท์สำคัญที่คุณจะสามารถมองเห็นช่องแคบยิบรอลตาร์ได้เป็นอย่างดี
- ชมพระราชวังสุลต่าน ดาร์ เอล มาคเซ่น มีความงดงามไปด้วยเพดานแกะสลักไม้และลานหินอ่อน ปัจจุบันพระวังถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ HILTON GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองเชฟชาอูน - เมืองโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เมืองเฟซ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางต่อไปยัง Blue City นครสีฟ้า เมืองเชฟชาอูน บ้านเรือนเกือบทุกหลังเป็นสีขาว และมีครึ่งล่างไปจนถึงบริเวณถนน บันได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนวันที่ท้องฟ้าไร้เมฆ
- ออกเดินทางสู่เมืองเมคเนส แวะชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส ที่ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ.1755
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปประตูบับมันซู ซึ่งเป็นประตูที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสคและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด
- เดินทางต่อไปยังเมืองเฟซ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ ROYAL MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

ซิตี้ทัวร์ เมืองเฟส

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส ประตูทางเข้าพระราชวัง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยและสง่างาม และเป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร็อคโค
- ถ่ายรูปที่จุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน
- ชมโรงงานเซรามิก และโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตามแบบฉบับสไตล์ชาวโมรอคโค
- ชมประตู Bab Bou Jeloud เป็นประตูขนาดใหญ่ที่กั้นระหว่างเมืองเก่า กับเมืองใหม่ ที่ใช้โมเสดสีฟ้าตกแต่ง
- ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต  ในเขตเมืองเก่าได้ มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม. ถึงกว้าง 3 เมตร
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสุเหร่าใหญ่ไคราวีน ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว
- แวะชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ ROYAL MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองเฟส - เมืองอิเฟรน - ราชิดิยา - เมืองแอร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางผ่านชมเมืองอิเฟรน เส้นทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส เป็นแนวเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขาเหมาะเป็นเมืองพักผ่อนจนได้รับฉายา เจนีวาแห่งโมร็อคโค
- เดินทางข้าม Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้  สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้า เมืองในทะเลทรายซาฮาร่า ผ่านเมืองราชิดิยา
- เดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะเลทรายซาฮารา ผ่านภูเขาหิน ที่เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอย และ แมงกะพรุนโบราณ ในอดีตเมื่อประมาณ 350 ล้านปีก่อน ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเล ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮารา
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ KASBAH TOMBOUCTOU HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองเมอร์ซูก้า - ทอดร้าจอร์จ - หุบเขาดาเดส - M’Gouna - เมืองวอซาเซท

- ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทรายในทะเลทรายซาฮารา สัมผัสบรรยากาศยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากบนเนินทราย ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4 ออกจากทะเลทรายซาฮาร่า มุ่งหน้าสู่เมืองแอร์ฟอร์ด
- แวะชมโอเอซิส Tinghir ซึ่งเป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุ่มชื้น มีตาน้ำ หรือ ลำธารน้ำ ซึ่งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์
- ผ่านหุบเขาดาเดส ซึ่งเป็นแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ทำให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม
- เดินทางสู่ทอดร้าจอร์จ โกรกธารที่มีโขดผาสูง 985 ฟุต หรือ 300 เมตร ทั้งสองด้านที่เกือบตั้งทำมุมสามเหลี่ยมกับแม่น้ำโทดร้า ถือว่าเป็นโกรกธารและหุบเขาที่สวยที่สุดทางใต้ของโมร็อคโค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อตามถนนคาชบาห์ที่มีป้อมหลายพันแห่งตั้ง เรียงรายตามถนนดังกล่าวสู่เมืองวอซาเซท
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบที่เมืองมากูน่า สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากดอกกุหลาบ เช่น น้ำกุหลาบ สเปรย์ ครีม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย
- แวะถ่ายรูปกับป้อมเทาริท ซึ่งเป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ จำนวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ KARAM PALACE หรือเทียบเท่า

เมืองวอซาเซท - เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู - Tichka Pass - เมืองมาราเกช

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู เส้นทางข้ามเทือกเขาไฮแอทลาส ทางคดเคี้ยวกับภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับทุ่งเกษตรแบบขั้นบันได เพลินตากับสีสัน วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
- ชมเมืองเอ็ทเบน ฮาดดู เป็นเมืองที่ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมร็อคโคภาคใต้ คือ ป้อเอ็ทเบน ฮาดดู เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองมาราเกช สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
- เยือนจัตุรัสกลางเมือง ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมร็อคโคขนานแท้ อิสระจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ RYAD MOGADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองมาราเกช - เมืองคาซาบลังก้า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมความงดงามภายนอกของมัสยิด คูตูเบีย ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต
- ชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดียน สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริชแท้ๆ
- เยี่ยมชมพระราชวังบาเฮีย เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์  ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต
- ชม Majorelle Garden หรือ Jardin Majorelle ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาจากทั่วโลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลายสายพันธุ์ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มรื่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า ผ่านชมชายหาดชื่อดังระดับโลกคาซาบลังก้า ชายหาดริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ที่หลายคนหลงใหล ทะเลน้ำสีฟ้าคราม อันกว้างไกลช่างน่าประทับใจ
- เที่ยวชมห้างสรรพสินค้าโมรอคโค มอลล์ ที่ถูกสร้างอยู่บริเวณริมทะเล ประกอบไปด้วยร้านต่างๆมากมาย ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ลาฟาเยต์ และห้างจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของโลก เช่น ดีออร์ เฟนดี กูชี คาร์เทียร์ ฯ
- ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้ทะเลอันยิ่งใหญ่ตระการตาในระบบ 360 องศา สู่ก้นมหาสมุทร ด้วยความจุของน้ำทะเลประมาณ 1 ล้านลิตร ชมสัตว์ทะเลต่างๆ กว่า 30 สายพันธุ์ ที่หาได้ยากมากบนโลกใบนี้
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IDOU ANFA HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองคาซาบลังก้า - กรุงอาบูดาบี

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี) บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 - 29 ตุลาคม 2561 71,900
16 - 26 พฤศจิกายน 2561 71,900
01 - 11 ธันวาคม 2561 71,900
25 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 81,900