โปรแกรมทัวร์โมร็อคโค

ผู้เข้าชม : 13 ครั้ง

THE MOST BEAUTIFUL IN MOROCCO

เปิดประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ ชมศิลปะแบบอิสสลามที่เกิดจากความศรัทธา และเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของนครสีฟ้ากับเชฟชาอูน / สุดมันไปกับการนั่ง 4WD ตะลุยทะเลทราย ซาฮาร่า ยามค่ำ ดื่มชา นับเม็ดดาวบนท้องฟ้า ตื่นมาขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขี้น

ราคาเริ่มต้น
59,888
ประเทศ
โมร็อคโค
ระยะเวลา
10วัน 7คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคาซาบลังก้า

- ออกเดินทางสู่สนามบินคาซาบลังก้า ประเทศโมร็อกโก (แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5

- เดินทาง ถึงสนามบินคาซาบลังก้า
- แวะชมถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2  สถาปัตยกรรมทางศาสนา เป็นความยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของชาวโมร๊อกโก ใหญ่เป็นอันดับที่ 13ของมัสยิดระดับโลก
- เดินทางต่อไปยังเมือง RABAT ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ โรงแรม THE RIVE @RABAT DAY1 ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ราบัต - เชฟชาอูน - เฟส

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน อิสระเดินชมถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า เพราะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยไม่แพ้กัน สำรวจตรอกซอกซอยต่างๆที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก, เครื่องประดับ, พรม และเลือกชิมขนมพื้นเมือง ถั่ว ชีส กลับไปเป็นของฝากได้อย่างเพลิดเพลิน
- รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
- เดินทางต่อสู่เมืองเฟซ เมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองหนึ่งของศาสนาอิสลามได้รับการขนานามว่า “มักกะฮ์แห่งตะวันตก”และ “เอเธนส์แห่งแอฟริกา”
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ โรงแรม VOLUBULIS HOTEL@FES DAY2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เฟส

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองเฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์
- ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย
- แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 ที่ชาวโมร๊อกโกถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์
- พาไปชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโก และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
- เดินชมย่านเครื่องหนัง และแวะชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ โรงแรม L’ESCALE HOTEL@FES  DAY3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เฟซ – อินเฟรน IFRAN – มิเดล MIDLET – เออร์ฟูด์ ERFOUD – ริสซานี่ RISSAN – เมอร์ซูก้า MERZOUGA

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางต่อสู่เมืองแมคเนส ชมประตูบับมันซู มีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตูได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสดนับแสนชิ้น
- เดินทางสู่เมืองอิเฟรน เส้นทางนี้ผ่านเทือกเขาแอตลาส เทือกเขาแอตลาส เป็นแนวเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขาเหมาะเป็นเมืองพักผ่อนจนได้รับฉายา เจนีวาแห่งโมร็อคโค
- เดินทางสู่เมืองมิเดล
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่เมืองเมอร์ซูก้าร์ ไปชมทะเลทรายซาฮาร่า SAHARA เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- อิสระพักผ่อนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายตามอัธยาศัย
- พักที่ LES PORTES DEDESERT HOTEL@MERZOUGA

เมอร์ซูก้า MERZOUGA - ทอด้าจอร์จ (TODRA GORGE) - OUARZAZATE

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า  เชิญดื่มด่ำกับภาพพระอาทิตย์ดวงโตๆ ค่อยๆ โผล่ขึ้นจากสันทรายยามเช้า
- เดินทางผ่านโอเอซิส TINGHIR ซึ่งเป็นชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งในเขตทะเลทราย ที่ยังมีความชุ่มชื้น มีตาน้ำ หรือ ลำธารน้ำ ซึ่งใช้ในการปลูก ต้นปาล์ม ต้นอัลมอนด์
- เดินทางสู่ทอดร้าจอร์จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยูในโอเอซิส ลําธารที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาที่สูงชันแปลกตา เป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย
-ผ่านหุบเขาดาเดส แนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกรัดกร่อน จากแรงลมทําให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงาม
- ผ่านชมหุบเขากุหลาบ ซึ่งเทศกาลดอกกุหลาบจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม  ด้วยร่มเงาต้นปาล์มที่โอเอซิสนี้ ทำให้เป็นสวรรค์น้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่สู่เมืองวอซาเซท ปัจจุบันเมืองวอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ LE ZAT HOTEL@ OUARZAZATE DAY5 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

OUARZAZATE – AIT BENHADDOU เมืองไอท์ เบนฮาดดู – ATLAS MOUNT – MARRAKECH

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู ชมเมือง เป็นเมืองที่มีอาคารต่างๆ สร้างจากดิน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมดินที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่เมืองมาราเกช บ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY6 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

MARRAKECH

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน ที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามในแบบฉบับของศิลปะแบบมัวริส แท้ๆ
- ชมพระราชวังบาเฮีย BAHIA PALACE พระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
- ชมจัตุรัสกลางเมือง ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก
- ชมมัสยิด คูตูเบีย ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต
- ชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC ART ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช สวนแห่งนี้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาจากทั่วโลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลายสายพันธุ์ มีสวนบัว และป่าไม่ดูร่มรื่น
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ MOROCCAN HOUSE HOTEL@ MARAKESH  DAY7 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

MARRAKECH - CASABLANCA - AIRPORT

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 ก.ค. - 04 ส.ค. 2561 59,888
10 - 19 สิงหาคม 2561 60,888
21 - 30 กันยายน 2561 59,888
12 - 21 ตุลาคม 2561 59,888
19 - 28 ตุลาคม 2561 59,888
16 - 25 พฤศจิกายน 2561 59,888
04 - 13 ธันวาคม 2561 60,888
21 - 30 ธันวาคม 2561 60,888