โปรแกรมทัวร์เยอรมนี

ผู้เข้าชม : 16 ครั้ง

HASHTAG GERMANY

ชมศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป / ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์สู่เมืองบ็อปปาร์ด / เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ / นั่งรถไฟไต่เขา และกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ไต่ระดับความสูง 3000 เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน / ชม BMW World โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุด ของรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยู และชม อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดี้ยม

ราคาเริ่มต้น
59,991
ประเทศ
เยอรมนี
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – บาด ฮัมบรูก์ – แฟรงค์เฟิร์ต

- เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ
- ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืนเดียว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATEที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟดเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองบาด ฮอมบวร์ก ชมศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป และปัจจุบันตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ถึง 2 หลัง ศาลาไทยได้ถูกจัดสร้างโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปากร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างโดยเชิญอักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบัน ทั้ง 3 ด้านของศาลาไทย
- เดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า

แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจ์น - แฟรงค์เฟิร์ต

- รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
- เดินทางสู่เขตไรน์แลนด์ หรือดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน
- ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสาย สำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่นและปราสาทของโบราณอายุกว่า 600ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนี
- เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินเล่นช้อปปิ้ง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์น เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ
- เข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง
- ชมจัตุรัสโรเมอร์ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMERหรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง
- เดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่น
- รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า

แฟรงค์เฟิร์ต - วูรซ์เบิร์ก - โรเธนเบิร์ก - นูเร็มเบิร์ก

- รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองวูรซ์เบิร์ก ชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อสู่เมืองโรเธนบิร์ก จัตุรัสกลางเมืองที่ตั้งของศาลากลางเมืองที่สวยงามมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกในช่วงคริสมาตร์ที่โรเธนเบิร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่มีคริสต์มาสต์ที่สวยงาม
- เดินทางต่อสู่เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิวสวยบนปราสาทไกเซอร์เบิร์กบนเนินเขา ก่อนลงมาเดินเล่นชมเมืองเก่าที่สวยงามอิสระชมเมือง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ CENTRO HOTEL NUREMBERG หรือเทียบเท่า

นูเร็มเบิร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เคมป์เทน

- รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
- เดินทางไปตามเส้นทางสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียงของเยอรมัน ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกาเมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์
- ขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา เพื่อขึ้นชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2  ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์
- ชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เมืองฟุสเซ่นเมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียสเน่ห์ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษลิ้มรสขาหมูเยอรมัน พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นตำรับ
- พักที่ BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือเทียบเท่า

เคมป์เทน - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด - มิวนิค

- รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
- เดินทางสู่สถานีรถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ข้างทาง
- เปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่สถานีอิปเซ่  จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองอิงโกลสแตท
- เดินเล่นช้อปปิ้งในอิงโกลสแตทเอ้าล์เลทวิลเลจ
- รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
- เดินทางต่อสู่เมืองมิวนิค
- พักที่ HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า

มิวนิค - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

- รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
- ชมเมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย ที่ยิ่งใหญ่แวะถ่ายรูปสวยกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งบาวาเรีย
- ชมบี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย เดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก
- ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเลี่ยน ที่ตั้งของพระราชวังเรสซิเด้นท์และโอเปราเฮ้าส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเหล่าร้านแบรนด์เนมยี่ห้อดังของยุโรป
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินเล่นชมเมือง ในย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิคตั้งแต่ถนนแมกซิมิเลียนจนถึงย่านจัตุรัสมาเรียน ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองมิวนิค ที่สงวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานและยังเป็นย่านถนนคนเดิน ย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ
- รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACH หรือเทียบเท่า

สนามบินมิวนิค

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินมิวนิค ระหว่างทางแวะเก็บภาพสวยๆของอัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดี้ยมสนามฟุตบอลแห่ง 2 ทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังของมิวนิค บาเยิร์นมิวนิค และ 1860 มิวนิค
- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- เดินทางถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 16 ธันวาคม 2561 59,991