โปรแกรมทัวร์อิตาลี

ผู้เข้าชม : 18 ครั้ง

FOCUS ITALY

ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / วาติกัน / เวนิส / น้ำพุเทรวี่ / ฟลอเรนซ์ / จัตุรัสดูโอโม / หอเอนปิซ่า / จัตุรัสซานมาริโต / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / Leccio The Mall Outlet / ชิมอาหารขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ, พิซซ่าอิตาเลี่ยน

ราคาเริ่มต้น
45,888
ประเทศ
อิตาลี
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Singapore Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
 

สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

- เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี
- ชมกลุ่มโรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
- ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
- เข้าสู่นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด
- ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัลแดคคิโน เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่
- อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น BRANDNAME ดังๆมากมาย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน
- พักที่ BRAND HOTEL, ROME หรือระดับเทียบเท่า

โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเลคซิโอ อิสระช้อปปิ้งที่ THE MALL OUTLET เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมาย
- อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
- เดินทางต่อสู่ฟลอเรนซ์ เดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ชมมหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
- ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน,วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า, รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่
- ชมสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝากของที่ระลึก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ WEST FLORENCE HOTEL, FLORENCE หรือระดับเทียบเท่า

ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส

- เดินทางสู่เมืองปิซ่า เที่ยวชมจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจาก หอพิธีเจิมน้ำมนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี
- ชมมหาวิหารดูโอโม ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่า อันเลื่อง อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ POPPI HOTEL, VENICE หรือเทียบเท่า

เวนิส – สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค – มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือเวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร
- ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม
- อิสระเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ
- เดินทางสู่เมืองมิลาน แวะชมและช้อปปิ้งที่แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
- ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ GRAND MILANO MALPENSA HOTEL, MILAN หรือระดับเทียบเท่า

มิลาน - สนามบินมิลาน - สิงคโปร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

- แวะเปลี่นเครื่องที่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 15 กันยายน 2561 45,888
23 - 29 กันยายน 2561 45,888
07 - 13 ตุลาคม 2561 47,888
21 - 27 ตุลาคม 2561 47,888
05 - 11 พฤศจิกายน 2561 45,888
19 - 25 พฤศจิกายน 2561 45,888
03 - 09 ธันวาคม 2561 47,888
10 - 16 ธันวาคม 2561 47,888
31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2561 54,888