โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 137 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น เต็มอิ่ม ดิสนีย์เเลนด์

เต็มอิ่มที่ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) / วัดกวนอู / ชมโชว์น้ำพุ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / ช้อปปิ้ง หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, รีพลัส เบย์, ถนนนาธาน-ย่านจิมซาจุ่ย / พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง, ห่านย่าง

ราคาเริ่มต้น
9,988
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ดิสนีย์แลนด์ - เมืองเซินเจิ้น

- ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
- เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) ดินแดนฝัน เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ที่เต็มไปด้วยมนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสำรวจ และตัวละครของดิสนีย์ เพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด
- อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
- เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น หรือ ซำจั่น, ซิมจุ่ม โดยรถไฟ
- พักที่ Fx Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านยา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดกวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ
- เดินทางสู่ร้านหยก, ร้านผ้าไหม ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง สามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่
- เดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
- เดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ำพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซินเจิ้น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
- พักที่  Fx Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า

เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - รีพลัส เบย์ -  ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฮ่องกง โดยรถไฟ
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
- เดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูห่านย่าง
- เดินทางสู่รีพลัส เบย์ หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง
- เดินทางสู่โรงงานเครื่องประดับ เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่รัก
- เดินทางสู่ร้านหยก แวะเลือกซื้อสินค้าหยกคุณภาพดีของฮ่องกงได้ที่นี่
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
06 - 08 มิถุนายน 2561 9,998
18 - 20 มิถุนายน 2561 9,998
21 - 23 มิถุนายน 2561 9,998
25 - 27 มิถุนายน 2561 9,998