โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 23 ครั้ง

ฮานอย ฮาลอง ซาปา

นาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ฮาลองเบย์ มรดกโลก / เมืองแห่งสายหมอกซาปา / รื่อนเริงใจไปกับถ้ำนางฟ้า / อิ่มอร่อยไปกับ SEN BUFFE ชื่อดัง

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ - ฮานอย - ซาปา - หุบเขาปากมังกร - ตลาด Love Market

- ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา
- รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล
- อิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย
- พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า

ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
- เดินทางสู่น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ 
- ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
- ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเท่า

ฮานอย - จัตุรัหสบาดิงห์ - ฮาลอง

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่จัตุรัสบาดิงห์  ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- ชมสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ
- ชมทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล
- เยี่ยมชมบ้านพักโฮจิมินห์ สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก
- ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
- รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์
- เดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง
- พักที่ New Star Hotel หรือเทียบเท่า

ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ฮานอย - กรุงเทพ

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
- ชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก
- รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม
- ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย
- ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 - 15 พฤษภาคม 2561 13,900
19 - 22 พฤษภาคม 2561 13,900
15 - 18 มิถุนายน 2561 13,900
29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 13,900
13 - 16 กรกฎาคม 2561 13,900
03 - 06 สิงหาคม 2561 13,900
17 - 20 สิงหาคม 2561 13,900
31 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 13,900
14 - 17 กันยายน 2561 13,900
28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 13,900
06 - 09 ตุลาคม 2561 13,900
27 - 30 ตุลาคม 2561 13,900