โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 55 ครั้ง

AMAZING BEIJING -TIANJIN

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ / ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้าม / พระราชวังฤดูร้อน / กำแพงเมืองจีน / กายกรรมปักกิ่ง / หอบูชาฟ้าเทียนถาน / ชิมเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโก+บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน

ราคาเริ่มต้น
15,888
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

- เหิรฟ้าสู่นครเทียนจิน ประเทศจีน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง มีระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 330-350กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงใช้เวลาวิ่งแค่เพียง 33 นาทีเท่านั้น
- บริการอาหารค่ำแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน
- ชมพระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง
- แวะร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่รัก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อน ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นนำดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตำหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง
- แวะชมร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูสุกี้มองโก
- ชมกายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน
- ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือที่รู้จักในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008
- แวะร้านนวดฝ่าเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน
- เดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย
- เดินางสู่ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและร้านอาหารภัตตาคาร
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ – นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หอบูชาฟ้าเทียนถาน สถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
- เดินทางร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ่ง
- ช้อปปิ้งที่ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
- เดินทงสู่ร้านปี่เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะสำหรับท่านที่ทำการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
- เดินทางสู่นครเทียนสิน
- ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเทียนจิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง จุดศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจของชาวนครเทียนสิน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสิน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินสู่ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในเทียนจินที่สร้างอาคาร บ้านเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศ์ชิง กู่เหวินฮั่วเจียเปิดเป็นย่านการค้าตั้งแต่ปี 1986 ถนนสายนี้มีร้านรวงมากมาย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม
- เดินทางสู่วัดเจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนสิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร
- เดินทางสู่ถนนอิตาลี บรรยากาศของถนนสายนี้ ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปยืนในถนนสายใดสายหนึ่งของยุโรปจริงๆ ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุโรปขนานแท้ดั้งเดิม สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ซึ่งทุกๆวันที่ถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ
- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 – 17 เมษายน 2561 23,888
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 18,888
12 – 16 พฤษภาคม 2561 17,888
25 – 29 พฤษภาคม 2561 17,888
15 – 19 มิถุนายน 2561 15,888
22 – 26 มิถุนายน 2561 15,888
07 – 11 กรกฎาคม 2561 15,888
27 – 31 กรกฎาคม 2561 18,888
10 – 14 สิงหาคม 2561 18,888
01 – 05 กันยายน 2561 16,888
22 – 26 กันยายน 2561 16,888