โปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้

ผู้เข้าชม : 84 ครั้ง

EASY SOUTH AFRICA

สัมผัสความหรูหราของ Sun City / ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ Lion Park / ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain / ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) / สะสมไมล์ STAR ALLIANCE ได้ 100%

ราคาเริ่มต้น
59,911
ประเทศ
แอฟริกาใต้
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Ethiopian Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – แอดดิสอาบาบา

- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

แอดดิสอาบาบา – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เมืองซันซิตี้

- ออกเดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่แอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย)
- เดินทางสู่เมืองซันซิตี้ อาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Palace of the Lost City หรือเทียบเท่า

เมืองซันซิตี้ – สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงแรมตามอัธยาศัย อาทิเช่น การเล่นน้ำภายใน สระว่ายน้ำขนาดยักษ์ ชมการจำลองแผ่นดินไหวที่เรียกว่า สะพานแห่งกาลเวลา ชมภาพยนตร์ หรือเลือกตีกอลฟ์ในสนามระดับโลก ซึ่งออกแบบโดย GARY PLAYER
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่สวนเสือ เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือ ยีราฟ ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมาย สัมผัสและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง บริการด้วยบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ
- พักที่ Peermont Metcourt หรือ เทียบเท่า

โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ – Table Mountain – ย่านมลายู

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน์
- เดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm เรียนรู้เรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง เมนูจากเนื้อและไข่ ของนกกระจอกเทศ
- ขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ
- เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคปทาวน์ เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต
- ชมย่านมลายู เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสีสันสดใสตัดกันไปมามีชื่อว่า Bo-Kaap ซึ่งเป็นชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ในเมือง Cape Town
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Stay Easy Cape Town หรือ เทียบเท่า

ล่องเรือชมแมวน้ำ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา
- ชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง พิเศษ บริการด้วยเมนูกุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว
- เดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสำคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ทำให้มีตำนานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Stay Easy Cape Town หรือ เทียบเท่า

เคปทาวน์ – Green Market Square – ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ – สนามบิน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ Green Market Square เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเคปทาวน์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดมากมาย อาทิเช่น ผ้าชนิดต่างๆ สร้อยคอ หน้ากาก สินค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย
- ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่ำ อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือ
- เดินทางกสู่เมืองแอดดิสอาบาบา

แอดดิสอาบาบา – กรุงเทพฯ

- ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 17 เมษายน 2561 63,911
23 - 29 พฤษภาคม 2561 59,911