โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 35 ครั้ง

DOUBLE FANSIPAN

เที่ยวซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก / จตุรัสบาดิงห์ / สุสานโฮจิมินห์ / ทำเนียบประธานาธิบดี / วัดเจดีย์เสาเดียว / หมู่บ้าน CAT CAT / น้ำตกสีเงิน / ถนน 36 สาย / ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมความงามยอดเขาฟานซิปัน / Free หมวก, ถุงผ้า, พัด

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
- เหินฟ้าสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
- เดินทางไปจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- เข้าคารวะสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว
- ชมทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง
- ชมบ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน
- ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม
- ชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET สินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN หรือระดับเทียบเท่า

หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
- ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้า สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ
- พักที่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA หรือระดับเทียบเท่า

เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองลาวไก ไก ใกล้กับด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
- กลับสู่เมืองฮานอย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่
- เดินทางสู่ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้
- บริการอาหารเย็นด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 11,888
05 – 07 เมษายน 2561 12,888
14 – 16 เมษายน 2561 15,888
15 – 17 เมษายน 2561 14,888
16 – 18 เมษายน 2561 11,888
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 13,888
04 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888
08 – 10 มิถุนายน 2561 11,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 11,888
22 – 24 มิถุนายน 2561 11,888
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 11,888