โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 59 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

หอไอเฟลจำลอง / The venetian / โบสถ์เซนต์ปอล / วัดอาม่า / เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง / หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / ชมโชว์หวานมิงหยวน แสงสีเสียงสุดอลังการ / ช๊อปปิ้งจัดเต็ม เซินเจิ้น หลอหวู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

ราคาเริ่มต้น
13,999
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ช
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่า

เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- เดินทางสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมาย
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต
- พักที่ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ
- เดินทางข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
- ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ปัจจุบันเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้า
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO สัมผัสบรรยากาศ  จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เดินทางกลับสู่จูไห่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 11 มีนาคม 2561 13,999
07 – 10 เมษายน 2561 15,999
27 – 30 กรกฎาคม 2561 15,999