โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 85 ครั้ง

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

เจ้าแม่ทับทิม / เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น / เจ้าพ่อแชกง / เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ / เจ้าพ่อกวนอู / เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ / เจ้าพ่อหวังต้าเซียน / วัดชีชิหลิน / พระใหญ่วัดโป่หลิน / พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น
16,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
- ออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า

ไหว้พระ 6 วัด - ช้อปปิ้ง - Avenue of Star&Symphony of Lights
- รับประทานอาหารแบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร
- ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan (วัดที่1)
- ไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute (วัดที่2)
- ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค (วัดที่3)
- ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kun Im Temple (วัดที่4)
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- ไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง (วัดที่5)
- หาดทรายรีพลัสเลย์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม (วัดที่6)
- อิสระช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
- ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า

ไหว้พระ 3 วัด - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ         
- รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร
- ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน
- ไหว้ที่วัดชีชิหลิน Chi Lin Nunnery
- ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน (วัดที่7)
- ไหว้ที่วัดชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (วัดที่8)
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน (วัดที่9)
- นั่งกระเช้า Ngong ping 360 กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 - 15 เมษายน 2561 22,999
03 - 05 พฤษภาคม 2561 16,999
12 - 14 พฤษภาคม 2561 16,999
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 16,999
21 - 23 กรกฎาคม 2561 16,999
26 - 28 กรกฎาคม 2561 18,999
04 - 06 สิงหาคม 2561 16,999
18 - 20 สิงหาคม 2561 16,999
25 - 27 สิงหาคม 2561 16,999
01 - 03 กันยายน 2561 16,999
08 - 10 กันยายน 2561 16,999
15 - 17 กันยายน 2561 16,999
11 - 13 ตุลาคม 2561 19,999
18 - 20 ตุลาคม 2561 18,999
27 - 29 ตุลาคม 2561 18,999