โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 56 ครั้ง

มาเก๊า จูไห่ โชว์ Viva La Broadway

ผ่านชมถนนคู่รัก / สาวงามหวีหนี่ / วัดผู่ถ่อ / สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์ / วัดอาม่า / ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / โบสถ์เซนต์ปอล / โชว์ VIVA LA BROADWAY / อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย เซนาโด้สแควร์ ร้านขนมของฝาก / เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ราคาเริ่มต้น
8,899
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Macau
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย 
- เหิรฟ้าสู่มาเก๊า ประเทศจีน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้เลือกมากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ 365 ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ผ่านชมถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - วัดผู่ถอ - สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ผ่านชมถนนคู่รัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
- แวะถ่ายรูปสาวงามหวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู
- เดินทางสู่ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
- ชมร้านผ้าไหม เลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม
- นมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจาย, นมัสการเจ้าแม่กวนอิม, นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า, นมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
- เดินทางสู่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!  เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ 365 ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

จูไห่ - มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมของฝาก - โบสถ์เซนต์ปอลอิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - โชว์ VIVA LA BROADWAY - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางข้ามด่านกงเป่ยสู่มาเก๊า
- เดินทางสู่วัดอาม่า กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
- แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น
- แวะถ่ายรูปโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้า
- เดินทางสู่เซนาโด้สแควร์ เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ GALAXY BROADWAY MACAU FOOD STREET
- ชมโชว์ Viva La Broadway เป็นการแสดงชั้นนำที่ประกอบด้วยการแสดงสด คุณภาพมาตราฐานระดับโลก
- อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
31 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 8,899 
07 - 09 เมษายน 2561 10,899
19 - 21 เมษายน 2561 9,899
21 - 23 เมษายน 2561 9,899