โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 71 ครั้ง

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / นมัสการวัดหวังต้าเซียน / ชมความงามวัดซิหลิน / ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ / นั่งรถรางขึ้นชมพีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมแสงสีเสียง A Symphony of Light / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่มหมุ่น / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ราคาเริ่มต้น
14,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
- ออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
- อิสระอาหารเย็น
- พักที่ Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights 
 - บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
- นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน
- เดินทางสู่ วัดชิหลินเพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun
- ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิว โดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล
- เดินทางสู่หาดทราย REPULSE BAY นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
- เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- ชมโชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บุ๊คซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึก
- พักที่ Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
- อิสระนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- อิสระช๊อปปิ้ง City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา
- เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 เมษายน 2561 15,900
26 - 28 เมษายน 2561 14,900
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 14,900
03 - 05 พฤษภาคม 2561 15,900
10 - 12 พฤษภาคม 2561 14,900
24 - 26 พฤษภาคม 2561 14,900
07 - 09 มิถุนายน 2561 14,900
14 - 16 มิถุนายน 2561 14,900
28 - 30 มิถุนายน 2561 14,900
12 - 14 กรกฎาคม 2561 15,900
26 - 28 กรกฎาคม 2561 14,900
02 - 04 สิงหาคม 2561 14,900
09 - 11 สิงหาคม 2561 15,900
16 - 18 สิงหาคม 2561 14,900
20 - 22 กันยายน 2561 14,900
27 - 29 กันยายน 2561 14,900
04 - 06 ตุลาคม 2561 15,900
11 - 13 ตุลาคม 2561 16,900
18 - 20 ตุลาคม 2561 15,900