โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 101 ครั้ง

HOKKAIDO ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอูเอะ / ชมดอกไม้หลากหลายพรรณ ณ สวนคามิยุเบ็ทสึ / เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / หมู่บ้านราเมน / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ / เยือนหอนาฬิกา / ศาลเจ้าฮอกไกโด / สวนโอโดริ / พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / Free Wi-fi บนบัส

ราคาเริ่มต้น
29,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

 

- เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า
- เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
- เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ำในบ่อ
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง
- เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า ชมอุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ
- ชมความงามของ ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนอูเอะ เต็มไปด้วยดอกพิงค์มอส ราวกับสวนแห่งนี้ ปูด้วยพรมสีชมพูขนาดมหึมา อิสระให้ถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย (ดอกพิงค์มอสจะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยปกติจะบานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน)
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ สวนคามิยุเบ็ทสึ เป็นสวนทิวลิปที่มีชื่อเสียง และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด ภายในสวนปลูกดอกทิวลิปสายพันธุ์ต่างๆกว่า 1 ล้านต้น
- เดินทางกลับสู่เมืองอาซาฮิคาว่า
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร
- คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ชมบรรยากาศสุดโรแมนติก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น
- ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน
- เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร
- เดินทางสู่ย่าน ย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบู + ขาปู
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
- ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ
- ชม สวนโอโดริ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน
- ช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ  มิตชุยเอาเล้ตท์
- ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี
- แวะช้อปปิง ณ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบิน
- เหินฟ้าสู่ เมืองไทย
- เดินทางถึงเมืองไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
25-30 พฤษภาคม 2561 32,888.-
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 32,888.-
01-06 มิถุนายน 2561 32,888.-
04-09 มิถุนายน 2561 32,888.-
08-13 มิถุนายน 2561 32,888.-
11-16 มิถุนายน 2561 32,888.-
15-20 มิถุนายน 2561 32,888.-
18-23 มิถุนายน 2561 29,888.-