โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 163 ครั้ง

HOKKAIDO HAKODATE ซากุระ รอบเกาะ

เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด / นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ / เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / หมู่บ้านราเมน / สุดโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ / พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / Free Wi-fi บนบัส

ราคาเริ่มต้น
29,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

- เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู่
- ดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด
- เดินทางสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง
- อิสระให้เดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ HOKODATE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ
- ชม โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ หรือ โบสถ์พระแม่มารี สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1898 โดยแม่ชีทั้ง 8 คนที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนา
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ย่าน ซูซูกิโนะ ย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู ขาปู  
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
- ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ
- ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี
- เดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ เป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื้นที่เมือง 1 บล็อค เป็นที่นิยมสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถิ่น และอาหารทะเลสดๆ
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ
- เดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ
- คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
- เดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น
- ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน
- เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า ชมอุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
- เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ำในบ่อ
- เดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร
- ช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
- เดินทางสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบิน
- เหินฟ้าสู่ เมืองไทย
- เดินทางถึงเมืองไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 49,888.-
16-21 เมษายน 2561 45,888.-
20-25 เมษายน 2561 35,888.-
23-28 เมษายน 2561 35,888.-
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 36,888.-
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561 36,888.-
04-09 พฤษภาคม 2561 35,888.-
07-12 พฤษภาคม 2561 34,888.-
11-16 พฤษภาคม 2561 33,888.-
14-19 พฤษภาคม 2561 32,888.-
18-23 พฤษภาคม 2561 33,888.-
21-26 พฤษภาคม 2561 29,888.-