โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 92 ครั้ง

HOKKAIDO ซุปตาร์ ซากุระ คิตตี้

ฮอกไกโด เที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ / ชมซากุระบานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / หมู่บ้านราเมน / เมืองโอตารุ / ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร / หอนาฬิกา / สวนโอโดริ / ตึกรัฐบาลเก่า / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์ / บุฟเฟต์ขาปู / Free Wi-fi บนบัส

ราคาเริ่มต้น
35,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

- เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ำในบ่อ
- เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
- เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมอุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองโอตารุ
- คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ที่นี่มีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่อีกด้วย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบู + ขาปู
- เดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น
- ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน
- เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
- ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878
- ชม สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน
- เดินทางสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ  มิตชุยเอาเล้ตท์
- ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี (ในช่วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม บริเวณนี่ถือเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของซัปโปโร)
- เดินทางสู่ย่าน ซูซูกิโนะ ย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบิน
- เหินฟ้าสู่ เมืองไทย
- เดินทางถึงเมืองไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16-20 เมษายน 2561 39,888.-
17-21 เมษายน 2561 39,888.-
22-26 เมษายน 2561 39,888.-
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 39,888.-
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 39,888.-
21-25 พฤษภาคม 2561 36,888.-
26-30 พฤษภาคม 2561 36,888.-
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561 35,888.-