โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 114 ครั้ง

HOKKAIDO ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์

ฮอกไกโด เที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ / ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม / ดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / หมู่บ้านราเมน / เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์ / บุฟเฟต์ขาปู / Free!! Wi-fi บนบัส

ราคาเริ่มต้น
28,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

- เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ เมืองฟูราโน่
- เข้าชม ฟาร์มโทมิตะ เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุด มีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ใกล้ๆกับทุ่งดอกไม้ยังมีร้านกาแฟ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์อีกด้วย
- เดินทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ สวนดอกไม้สุดสวยแห่งเมืองบิเอะ มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์จัดเรียงสลับสีกันอย่างสวยงาม และดูได้ตลอดทุกฤดูกาล
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ ทำให้มีชื่อเรียกว่า งานผ้าลายดอกไม้
- เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ำที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ
- เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า
- ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า ชมอุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
- เดินทางสู่เมืองฟูราโน่
- เข้าชม โรงงานชีสฟูราโน่ เข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้
- เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า เป็นพิพิธภัณฑ์สาเก ที่จัดแสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมืองอาซาฮิคาว่า
- ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองโอตารุ
- ชมคลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ พบบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบู + ขาปูยักษ์
- ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น
- ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน
- เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
- เดินทางสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
- พักที่ QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบิน
- เหินฟ้าสู่ เมืองไทย
- เดินทางถึงเมืองไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14-18 มิถุนายน 2561 29,888.-
15-19 มิถุนายน 2561 31,888.-
16-20 มิถุนายน 2561 31,888.-
17-21 มิถุนายน 2561 31,888.-
18-22 มิถุนายน 2561 31,888.-
19-23 มิถุนายน 2561 31,888.-
20-24 มิถุนายน 2561 28,888.-
21-25 มิถุนายน 2561 31,888.-
22-26 มิถุนายน 2561 31,888.-
23-27 มิถุนายน 2561 32,888.-
24-28 มิถุนายน 2561 31,888.-
25-29 มิถุนายน 2561 31,888.-
26-30 มิถุนายน 2561 31,888.-
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 32,888.-
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561 32,888.-
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 31,888.-
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561 33,888.-
02-06 กรกฎาคม 2561 33,888.-
04-08 กรกฎาคม 2561 33,888.-
05-09 กรกฎาคม 2561 33,888.-
06-10 กรกฎาคม 2561 33,888.-
07-11 กรกฎาคม 2561 35,888.-
08-12 กรกฎาคม 2561 33,888.-
10-14 กรกฎาคม 2561 33,888.-
11-15 กรกฎาคม 2561 34,888.-
12-16 กรกฎาคม 2561 34,888.-
14-18 กรกฎาคม 2561 35,888.-
16-20 กรกฎาคม 2561 35,888.-
18-22 กรกฎาคม 2561 34,888.-
19-23 กรกฎาคม 2561 34,888.-
20-24 กรกฎาคม 2561 35,888.-
21-25 กรกฎาคม 2561 35,888.-
22-26 กรกฎาคม 2561 35,888.-
24-28 กรกฎาคม 2561 35,888.-
25-29 กรกฎาคม 2561 34,888.-
26-30 กรกฎาคม 2561 34,888.-
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 35,888.-
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 35,888.-
01-05 สิงหาคม 2561 31,888.-
02-06 สิงหาคม 2561 31,888.-
03-07 สิงหาคม 2561 31,888.-
04-08 สิงหาคม 2561 31,888.-
05-09 สิงหาคม 2561 31,888.-
07-11 สิงหาคม 2561 31,888.-
08-12 สิงหาคม 2561 34,888.-
09-13 สิงหาคม 2561 34,888.-
11-15 สิงหาคม 2561 35,888.-
13-17 สิงหาคม 2561 31,888.-
15-19 สิงหาคม 2561 31,888.-
16-20 สิงหาคม 2561 31,888.-
17-21 สิงหาคม 2561 31,888.-
18-22 สิงหาคม 2561 31,888.-
19-23 สิงหาคม 2561 31,888.-
21-25 สิงหาคม 2561 31,888.-
22-26 สิงหาคม 2561 31,888.-
23-27 สิงหาคม 2561 31,888.-
25-29 สิงหาคม 2561 31,888.-
27-31 สิงหาคม 2561 31,888.-
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561 30,888.-
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561 28,888.-
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561 29,888.-