โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 181 ครั้ง

The Best Time in Seoul

สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ / ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง / ปั่น Rail Bike ชมความงามของธรรมชาติ / ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower / ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยกับTeddy Bear Museum / สุดคุ้ม พักในเมืองโซล 3 คืน / เต็มอิ่ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล

ราคาเริ่มต้น
21,999
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้

- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
- ชมเกาะนามิ ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วย เมนู ทัคคาลบี้
- ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4คน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสดใสของฤดูใบไม้ผลิ
- เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการด้วย คาลบี้ หมูย่างเกาหลี
- พักที่ DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน
- พิเศษ ให้ได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจในพระราชวัง
- เดินทางสู่ศูนย์โสม ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วย ซัมเกทัง
- ชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
- เดินทางสู่สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล สถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุดแล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟโซล ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- อิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดังย่านถนนฮงอิก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการด้วย บุฟเฟ่ต์บาบีคิว
- พักที่ DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านบุกชนฮันนกหมู่บ้านโบราณเกาหลีที่เดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้
- ชมโซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา
- ชมศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
- บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการด้วย บุลโกกิ
- ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีพิพิธภัณเท็ดดี้แบร์ร
- เดินทางสู่คลองชองเกชอน ดิมเป็นคลองน้ำเน่า สลัมเพียบถติดสุดๆ จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง ไม่มีใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมารัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนน้ำใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล
- ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง
- อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอิสระอัธยาศัย
- พักที่ื DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดโชกเยซา เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีชื่อเสียง
- ขึ้นหอชมวิว Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วย จิมดัก
- เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
- ระหว่างทาง ช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก
- เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
27-31 มีนาคม 2561 22,999
30-3 เมษายน 2561 21,999
5-9 เมษายน 2561 23,999
6-10 เมษายน 2561 23,999
9-13 เมษายน 2561 25,999
15-19 เมษายน 2561 22,999
17-21 เมษายน 2561 22,999
19-23 เมษายน 2561 22,999
24-28 เมษายน 2561 22,999
27-1 พฤษภาคม 2561 25,999
25-29 พฤษภาคม 2561 24,999
26-30 กรกฏาคม 2561 24,999
9-13 สิงหาคม 2561 24,999
10-14 สิงหาคม 2561 24,999