โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 162 ครั้ง

BUSAN PLUS + JOY SPRING

นั่งกระเช้าลอยฟ้า / เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า / ตลาดปลาจุนกัง / สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน / วัดแฮดง ยงกุงซา / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง / ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ / เอเปค เฮ้าส์ / จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด / ปูซานทาวเวอร์ / ดาวทาวน์ / ร้านสมุนไพร / ร้านละลายเงินวอน / ศูนย์โสม / หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน / ดิวตี้ฟรี

ราคาเริ่มต้น
11,300
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
สายการบิน
EASTAR JET/JEJU AIR
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

- เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
- ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา กับกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car พาขึ้นไปบนยอดเขา Mireuksan
- พร้อมเสริฟด้วยเมนู แมมุลทัง
- แวะชมเรือเต่า หรือโคบุ๊คซอน นายพลอีซุนซินคิดสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึ้นมารับมือกับข้าศึก มีรูปร่างแบนค่อนข้างเทอะทะ ขับเคลื่อนด้วยกำลังฝีพาย ทุกด้านของลำเรือปิดไว้อย่างมิดชิด โผล่ก็แต่ปลายกระบอกปืนใหญ่เท่านั้น
- แวะชมตลาดปลาจุนกัง ใกล้กับท่าเรือที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองที่เน้นทำอาชีพประมง ที่นี่จึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมของชาวเกาหลีใต้
- สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ Yi Sun-sin Park ที่สงบให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมืองโอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ร่มรื่น นอกจากจะเดินเล่นรับลมเย็นๆ ที่พัดพามาตลอดทั้งวันแล้ว หากมองออกไปก็จะเห็นวิวทะเลสวยงาม
- พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ
- พักที่ The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- นมัสการพระที่วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี
- เดินทางต่อที่ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
- เดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
- แวะชม Nurimaru APEC House ที่นี่ตั้งอยู่บนเกาะทงแบค มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี
- พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี้
- ชมวิว Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่
- ชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- เดินทางสู่ดาวทาวน์ปูซาน  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง
- รับประทานอาหารเย็น บริการด้วย  เมนู คาลบิ
- พักที่ The Mark Haeundae  OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมร้านสมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตแข็งแรงขึ้น
- เดินทางสู่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket
- เดินทางสู่ศูนย์โสม ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก
- พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู
- สู่หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือเรียกว่า ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส รัฐบาลเกาหลีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19-22 มีนาคม 2561 13,300
20-23 มีนาคม 2561 13,600
21-24 มีนาคม 2561 13,900
22-25 มีนาคม 2561 14,300
23-26 มีนาคม 2561 14,300
24-27 มีนาคม 2561 13,900
25-28 มีนาคม 2561 13,600
11-14 เมษายน 2561 17,300
12-15 เมษายน 2561 21,300
13-16 เมษายน 2561 21,300
14-17 เมษายน 2561 17,300
15-18 เมษายน 2561 13,900
16-19 เมษายน 2561 13,300
17-20 เมษายน 2561 12,900
18-21 เมษายน 2561 12,900
19-22 เมษายน 2561 12,900
20-23 เมษายน 2561 12,900
21-24 เมษายน 2561 12,600
22-25 เมษายน 2561 12,600
23-26 เมษายน 2561 12,600
24-27 เมษายน 2561 12,600
25-28 เมษายน 2561 12,900
26-29 เมษายน 2561 13,300
27-30 เมษายน 2561 13,600
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 14,300
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561 13,600
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561 12,900
1-4 พฤษภาคม 2561 12,600
2-5 พฤษภาคม 2561 12,300
3-6 พฤษภาคม 2561 12,300
4-7 พฤษภาคม 2561 12,300
5-8 พฤษภาคม 2561 11,900
6-9 พฤษภาคม 2561 11,600
7-10 พฤษภาคม 2561 11,600
8-11 พฤษภาคม 2561 11,600
9-12 พฤษภาคม 2561 11,900
10-13 พฤษภาคม 2561 12,300
11-14 พฤษภาคม 2561 12,300
12-15 พฤษภาคม 2561 11,900
13-16 พฤษภาคม 2561 11,600
14-17 พฤษภาคม 2561 11,600
15-18 พฤษภาคม 2561 11,600
16-19 พฤษภาคม 2561 11,900
17-20 พฤษภาคม 2561 11,900
18-21 พฤษภาคม 2561 11,900
19-22 พฤษภาคม 2561 11,600
20-23 พฤษภาคม 2561 11,300
21-24 พฤษภาคม 2561 11,300
22-25 พฤษภาคม 2561 11,300
23-26 พฤษภาคม 2561 11,300
24-27 พฤษภาคม 2561 11,600
25-28 พฤษภาคม 2561 11,600
26-29 พฤษภาคม 2561 11,300
27-30 พฤษภาคม 2561 11,300
28-31 พฤษภาคม 2561 11,300