โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 158 ครั้ง

JEJU SPECIAL SPRING

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค ซอพจิโกจิ / ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ทุ่งดอกยูเช / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ร้านค้าสมุนไพร / ซุปเปอร์มาร์เก็ต / ศูนย์เครื่องสำอาง / ศูนย์โสม / ดิวตี้ฟรี / ดาวทาวน์เมืองเชจู

ราคาเริ่มต้น
7,900
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
สายการบิน
Eastar Jet
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
- เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้
- เดินทางสู่ไร่ชาโอซุลลอค ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก
- พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
- เดินทางสู่น้ำตกซอนจียอน น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินนี้ท่านสามารถมองและจินตนาการเห็นออกเป็นรูปต่างๆ แถมยังเกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง
- แวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์
- เดินทางสู่ภูเขาซองอัค เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดำ น้ำทะเลสีดาแปลกตา
- พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล
- พักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมซอฟจิโกจิ เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก
- เดินทางต่อที่ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน.
- อาหารกลางวันบริการด้วย แทจีพลูแบ็ก
- ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น
- ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง
- เดินทางสู่ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง
- เดินทางสู่ชายหาดวอลจองรี เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ำทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม
- อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู
- พักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู
- ชมร้านสมุนไพรใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว เมล็ดฮอตเกจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตแข็งแรงขึ้น
- เดินทางสู่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket 
- เดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
- อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู
- เดินทางสู่ศูนย์โสม ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
- เดินทางสู่ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19-22 มีนาคม 2561 11,600
20-23 มีนาคม 2561 11,900
21-24 มีนาคม 2561 10,900
22-25 มีนาคม 2561 12,600
23-26 มีนาคม 2561 12,600
24-27 มีนาคม 2561 10,900
25-28 มีนาคม 2561 11,900
26-29 มีนาคม 2561 11,900
27-30 มีนาคม 2561 11,900
28-31 มีนาคม 2561 12,300
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 12,600
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561 12,600
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 12,300
1-4 เมษายน 2561 11,900
2-5 เมษายน 2561 11,900
3-6 เมษายน 2561 11,900
7-10 เมษายน 2561 11,600
8-11 เมษายน 2561 11,300
9-12 เมษายน 2561 11,600
10-13 เมษายน 2561 12,300
15-18 เมษายน 2561 12,300
16-19 เมษายน 2561 11,600
17-20 เมษายน 2561 11,300
18-21 เมษายน 2561 11,300
19-22 เมษายน 2561 11,300
20-23 เมษายน 2561 11,300
21-24 เมษายน 2561 10,900
22-25 เมษายน 2561 10,900
23-26 เมษายน 2561 10,900
24-27 เมษายน 2561 10,900
25-28 เมษายน 2561 11,300
26-29 เมษายน 2561 11,600
27-30 เมษายน 2561 11,900
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 12,600
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561 11,900
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561 11,300
1-4 พฤษภาคม 2561 10,900