โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 118 ครั้ง

เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้

ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ / ชมน้ำตกสวยตราง / ชมเจดีย์ร้อยล้าน “เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก” / ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ / ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา / พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ / FREE WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น
11,991
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เกาะฟู้โกว๊ก บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
- เดินทางถึงสนามบินฟู้โกว๊ก
- เดินทางเดินทางสู่ “ฟู้โกว๊ก” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
- เดินทางสู่วัดดิงชาว ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล
- เดินทางไปยังลำธารสวยตราง หรือ ลำธารภาพเขียน ทางตอนใต้ของเกาะฟู้โกว๊กน้ำตกที่สวยที่สุดของเกาะแห่งนี้
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินทางไปชอปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก ชิมอาหารท้องถิ่นรสชาติแสนอร่อย
- พักที่รีสอร์ทริมทะเล Phu Van Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืน ที่เยืองดอง

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นำท่านล่องเรือทะเลเดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ Long Beach Center นำท่านชมไข่มุกสินค้าขึ้นชื่อที่เกาะแห่งนี้
- ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เดิมนั้นเป็นเรือนจำที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ
- เดินทางสู่ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท ถ้าพูดถึงสินค้าส่งออกของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทดำ เป็นสินค้าที่ส่งออกระดับต้นต้นของโลก
- ชิม “ซิมไวน์” ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอก สีออกม่วง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ้านที่นี่จึงนำลูกซิมมาหมักเป็นไวน์
- เดินทางสู่ หาดเยืองดอง
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- พักที่รีสอร์ทริมทะเล Phu Van Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืน ที่เยืองดอง

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเยืองดองหมู่บ้านชาวประมงฮาม นิง อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ
- สักการะ เจดีย์ร้อยล้าน วัดแห่งใหม่ที่พึ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียนชะอุ่ม
- เดินทางสู่สนามบินฟู้โกว๊ก เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
- เดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
30 มี.ค. -  01 เม.ย. 2561  ̶1̶1̶,̶9̶9̶1̶  9,991
20 - 22 เมษายน 2561 11,991
27 - 29 เมษายน 2561 11,991
04 - 06 พฤษภาคม 2561 11,991
11 - 13 พฤษภาคม 2561 11,991
18 - 20 พฤษภาคม 2561  ̶1̶1̶,̶9̶9̶1̶  9,991
25 - 27 พฤษภาคม 2561 11,991
01 - 03 มิถุนายน 2561 11,991
08 - 10 มิถุนายน 2561 11,991
15 - 17 มิถุนายน 2561 11,991
22 - 24 มิถุนายน 2561 11,991
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 11,991
06 - 08 กรกฎาคม2561 11,991
13 - 15 กรกฎาคม2561 11,991
20 - 22 กรกฎาคม2561 11,991
27-29 กรกฎาคม2561 13,991
03 - 05 สิงหาคม 2561 11,991
10 - 12 สิงหาคม 2561 13,991
17 - 19 สิงหาคม 2561 11,991
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,991
31 ส.ค. - 02 ก.ย 2561 11,991
07 - 09 กันยายน 2561 11,991
14 - 16 กันยายน 2561 11,991
21 - 23 กันยายน 2561 11,991
28 - 30 กันยายน 2561 11,991