โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 93 ครั้ง

TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า

สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้ำเมกุโระ / สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ / นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน / พักฟูจิ 1 คืน พักโตเกียว 2 คืน

ราคาเริ่มต้น
29,991
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
- เดินทางสู่เมืองโตเกียว เที่ยวชมวัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด
- ถ่ายรูปกับ TOKYO SKY TREE ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ
- ผ่านชมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ
- พักที่ FUJI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล
- เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมซากุระ ณ สวนชินจูกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย     
- พักที่ KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคามาคุระ เมืองชายฝั่งในเขตจังหวัดคานากาว่า เป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้แวะมาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝั่งตะวันออก”
- ชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั้งอยู่กลางลานวัด (เป็นรอง หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา)
- ชมพิพิธภัณฑ์ราเมน สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา ชนิดของราเมน
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายในพิพิธภัณฑ์ราเมน
- ชมซากุระที่แม่น้ำเมกุโระเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว เพราะจะมีต้นซากุระปลูกอยู่ 2 ข้างทางของแม่น้ำ และตลอดสองฝั่งของแม่น้ำจะมีทางเดินและที่นั่ง เหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆยาวตลอดแม่น้ำเมกูโระ
- เดินทางสู่สะพานเรนโบว์เพื่อไปยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่ หุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น ที่ได้รับการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว พลาซา และให้ได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
21 - 25 มีนาคม 2561 31,991
24 - 28 มีนาคม 2561 31,991
25 - 29 มีนาคม 2561 31,991
26 - 30 มีนาคม 2561 31,991
27 - 31 มีนาคม 2561 29,991
28 - 01 เมษายน 2561 31,991
29 - 02 เมษายน 2561 31,991
30 - 03 เมษายน 2561 31,991
31 - 04 เมษายน 2561 31,991
01 - 05 เมษายน 2561 31,991
02 - 06 เมษายน 2561 31,991
03 - 07 เมษายน 2561 31,991
04 - 08 เมษายน 2561 31,991
10 - 14 เมษายน 2561 [Bus 1] 45,777
10 - 14 เมษายน 2561 [Bus 2] 45,777
11 - 15 เมษายน 2561 [Bus 1] 45,777
11 - 15 เมษายน 2561 [Bus 2] 45,777
12 - 16 เมษายน 2561 [Bus 1] 47,777
12 - 16 เมษายน 2561 [Bus 2] 47,777
13 - 17 เมษายน 2561 [Bus 1] 47,777
13 - 17 เมษายน 2561 [Bus 2] 47,777
14 - 18 เมษายน 2561 34,991
15 - 19 เมษายน 2561 33,991