โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 92 ครั้ง

HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO]

กิจกรรม ณ ลานสกี [FEB-16 MAR] / ชมดอกซากุระ [20 MAR-15 APR] / ชม PINKMOSS [17 APR-30 APR] / แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมวิวทะเลสาบฮามานา / สักการะวัดดัง วัดนาริตะ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว / ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง ชินจูกุ / อิออน / JR STATION / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน / เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนอุมายม่อน / ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!

ราคาเริ่มต้น
43,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ

- เดินทางถึงสนามบินคันไซ
- เดินทางสู่วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
- เดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- ช้อปปิ้ง JR Nagoya Station
- ช้อปปิ้งถนนอุมายม่อน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย   
- พักที่ NAGOYA HOTEL  หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะ พันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
- แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ
- หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้
- เดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น        

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* [กรุ๊ปวันที่ 02 ก.พ.-กรุ๊ปวันที่16 มี.ค.61] นำท่านเดินทาง สัมผัสความสนุกสนาน ณ ลานสกี เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้สนุกไปกับการถ่ายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเลือกจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ เล่นกระดานลื่นแบบญี่ปุ่น
- นำท่านสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย
* [กรุ๊ปวันที่20 มี.ค.-กรุ๊ปวันที่15 เม.ย. 61] นำท่าน ชมซากุระ ณ  สวนสาธารณะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
* [กรุ๊ปวันที่17 เม.ย.-กรุ๊ปวันที่28 เม.ย.61] นำท่าน ชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
- เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
- พักที่ TOKYO  HOTEL หรือเทียบเท่า      

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ให้อิสระทุกท่าน ตามอัธยาศัย / ไม่มีรถบัสบริการ
- สามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้งต่างๆ ของ โตเกียว ได้ เช่น ย่านกินซ่า , อูเอโนะ ,   โดยสามารถถามข้อมูลแต่ละสถานที่ได้จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
- สามารถซื้อทัวร์เสริม  ตั๋วดิสนีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟสำหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ แต่อย่างใด  ( ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ )
- อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ TOKYO  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ วัดนาริตะ นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ
- ต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
23-28 กุมภาพันธ์ 2561 43,900
28 ก.พ.-05 มี.ค. 2561 43,900
09-14 มีนาคม 2561 44,900
16-21 มีนาคม 2561 44,900
20-25 มีนาคม 2561 45,900
22-27 มีนาคม 2561 45,900
08-13 เมษายน 2561 54,900
15-20 เมษายน 2561 45,900
17-22 เมษายน 2561 45,900
18-23 เมษายน 2561 45,900
20-25 เมษายน 2561 45,900
26 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 46,900
28 เม.ย.-03 พ.ค. 2561 46,900