โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 109 ครั้ง

เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา

ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ซีหูสวยทุกฤดูกาล / สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ / ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง / ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 (Shanghai World Financial Center) / ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ที่สุดในโลก / เมนูพิเศษ ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี

ราคาเริ่มต้น
14,911
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้
- บริการอาหารเช้า แบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง
- นมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ชมการแสดงสรงน้ำพระ ไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซี่โครงหมูอู่ซี
- ชมร้านผ้าไหม เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
- ล่องทะเลสาบซีหู สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง
- เดินทางสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ
- ช้อปปิ้งถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ
- ชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางทางสู่ร้านยาสมุนไพรจีน ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
- ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- นั่งรถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
- เดินทางสู่หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
- ชมวิวบน ตึก SWFC ชั้นที่ 100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสียวหลงเปา
- พักที่ QILIN HOTEL  หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า แบบกล่อง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 05 มีนาคม 2561  ̶1̶6̶,̶9̶1̶1̶  14,911
08 – 12 มีนาคม 2561 15,911
15 – 19 มีนาคม 2561 16,911
16 – 20 มีนาคม 2561 16,911
22 – 26 มีนาคม 2561 17,911
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 17,911
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561 16,911
04 – 08 เมษายน 2561 18,911
19 – 23 เมษายน 2561 18,911
15 – 19 มิถุนายน 2561 17,911