โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 121 ครั้ง

มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย

เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” / ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort / สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า / ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ราคาเริ่มต้น
7,991
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Macau
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ มาเก๊า
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า - วัดผู่โถว - พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- เดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนที่รัก
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- ชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ
- วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเน เชี่ยน – กรุงเทพฯ

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมวัดอาม่า กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม
- ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน
- แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า 
- อิสระให้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย ที่เซนาโด้สแควร์
- เดินทางสู่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส อิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03-05 มีนาคม 2561 7,991
05-07 มีนาคม 2561 7,991
06-08 มีนาคม 2561 7,991
07-09 มีนาคม 2561 7,991
08-10 มีนาคม 2561 7,991
10-12 มีนาคม 2561 7,991
11-13 มีนาคม 2561 7,991
13-15 มีนาคม 2561 7,991
20-22 มีนาคม 2561 7,991
21-23 มีนาคม 2561 7,991
24-26 มีนาคม 2561 7,991
26-28 มีนาคม 2561 7,991
27-29 มีนาคม 2561 7,991
28-30 มีนาคม 2561 7,991
29-31 มีนาคม 2561 7,991
01-03 เมษายน 2561 7,991
02-04 เมษายน 2561 7,991
03-05 เมษายน 2561 7,991
04-06 เมษายน 2561 7,991
05-07 เมษายน 2561 12,991
07-09 เมษายน 2561 12,991
08-10 เมษายน 2561 7,991
09-11 เมษายน 2561 7,991
10-12 เมษายน 2561 7,991
11-13 เมษายน 2561 12,991
12-14 เมษายน 2561 14,991
14-16 เมษายน 2561 14,991
16-18 เมษายน 2561 12,991
18-20 เมษายน 2561 7,991
19-21 เมษายน 2561 7,991
21-23 เมษายน 2561 7,991
22-24 เมษายน 2561 7,991
23-25 เมษายน 2561 7,991
24-26 เมษายน 2561 7,991
25-27 เมษายน 2561 7,991
26-28 เมษายน 2561 7,991
28-30 เมษายน 2561 7,991
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 7,991
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 7,991
01-03 พฤษภาคม 2561 7,991
02-04 พฤษภาคม 2561 7,991
03-05 พฤษภาคม 2561 7,991
05-07 พฤษภาคม 2561 7,991
06-08 พฤษภาคม 2561 7,991
07-09 พฤษภาคม 2561 7,991
08-10 พฤษภาคม 2561 7,991
09-11 พฤษภาคม 2561 7,991
10-12 พฤษภาคม 2561 7,991
12-14 พฤษภาคม 2561 7,991
13-15 พฤษภาคม 2561 7,991
14-16 พฤษภาคม 2561 7,991
15-17 พฤษภาคม 2561 7,991
16-18 พฤษภาคม 2561 7,991
19-21 พฤษภาคม 2561 7,991
20-22 พฤษภาคม 2561 7,991
21-23 พฤษภาคม 2561 7,991
22-24 พฤษภาคม 2561 7,991
23-25 พฤษภาคม 2561 7,991
24-26 พฤษภาคม 2561 7,991
26-28 พฤษภาคม 2561 7,991
27-29 พฤษภาคม 2561 7,991
28-30 พฤษภาคม 2561 7,991
29-31 พฤษภาคม 2561 7,991
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 7,991
02-04 มิถุนายน 2561 7,991
03-05 มิถุนายน 2561 7,991
04-06 มิถุนายน 2561 7,991
05-07 มิถุนายน 2561 7,991
06-08 มิถุนายน 2561 7,991
07-09 มิถุนายน 2561 7,991
09-11 มิถุนายน 2561 7,991
10-12 มิถุนายน 2561 7,991
11-13 มิถุนายน 2561 7,991
12-14 มิถุนายน 2561 7,991
13-15  มิถุนายน 2561 7,991
16-18 มิถุนายน 2561 7,991
17-19  มิถุนายน 2561 7,991
18-20 มิถุนายน 2561 7,991
19-21 มิถุนายน 2561 7,991
20-22  มิถุนายน 2561 7,991
23-25 มิถุนายน 2561 7,991
24-26  มิถุนายน 2561 7,991
25-27 มิถุนายน 2561 7,991
26-28  มิถุนายน 2561 7,991
27-29 มิถุนายน 2561 7,991
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 7,991