โปรแกรมทัวร์สเปน

ผู้เข้าชม : 69 ครั้ง

โมโน สเปน

บาเซโลน่า / ซากราดาฟามีเลีย / วิหารซานตามาเรียมอนต์เซอร์รัต / โทเลโด / มหาวิหารโทเลโด / เซโกเวีย / Las Rozas Village Outlet / พระราชวังหลางแห่งสเปน / พลาซ่า มายอร์ / พิเศษ!! ชมระบำฟลามิงโก้

ราคาเริ่มต้น
39,900
ประเทศ
สเปน
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ประเทศสเปน (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูใบ) บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- ถ่ายรูปหน้าสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาที่มี ชื่อว่า คัมป์นู อิสระช้อปปิ้งร้านขายของประจำสนาม
- เที่ยวชมถนนลารัมบลาส ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่คึกคักสุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง ให้เวลาเดินเล่น ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Front Air Congress หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมซากราดาฟามีเลีย เป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนา โบสถ์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2425 จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เขามองเซอร์รัต มีลักษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป่ำแปลกประหลาด ว่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยังมีซากเศษหอยอยู่ทั่วไป
- เข้าชมวิหารซานตามาเรีย มอนต์เซอร์รัต จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ
- เดินทางต่อไปยัง เมืองซาราโกซ่า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Tryp Zaragoza หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโทเลโด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม
- ชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์
- ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโทเลโด สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกใช้เวลาสร้างยาวนาน
- แวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
- เดินทางสู่กรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Holiday Inn Calle Alcala หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเซโกเวีย
- ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้ำโรมันที่มีชื่อเสียง
- ชมเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15
- เดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- เดินทางกลับสู่กรุงมาดริด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมการแสดงระบำฟลาเมงโก้ โชว์ชื่อดังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสเปน
- พักที่ Holiday Inn Calle Alcala หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริย์ ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป
- ชมความสวยงามของอุทยานหลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลทำให้มีความสวยงามทั้งปี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ผ่านชมน้ำพุไซเบเลส ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง
- ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
- เดินทางสู่พลาซ่า มายอร์ ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
06 - 12 มีนาคม 2561 39,900