โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 77 ครั้ง

คุนหมิง ดอกซากุระ นาขั้นบันได

ชมความงามของนาขันบันไดหยวนหยาง..สุดโรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกดิน / สุดฟินกับดอกซากุระ 1 ปีมีครั้งเดียว / ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด เหลืองทองอร่ามตระกานตา

ราคาเริ่มต้น
14,991
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Lucky Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง
- พักที่ HUI SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
- เดินทางสู่เมืองหลัวผิง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ภูเขาไก่ทอง เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูป ที่ดีที่สุด ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้ นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันสดชื่น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHI ZONG DI HAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางไปยังเมืองหยวนหยาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ เหล่าหูจุ่ย หรือ นาขั้นบันไดปากเสือโคร่ง ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้กว่า 3 พันไร่ ตระการตากับภาพที่ปรากฏแก่สายตา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการ เช่น ภาพงูนับหมื่นตัวพากันเลื้อยกันไปมา
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHENG CUN YUN TI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
- ชมทิวทัศน์อีกมุมนึงของหยวนหยาง ที่ หมู่บ้านโต้อีซู่ เป็นจุดชมทะเลเมฆ และนาขั้นบันไดที่ดีที่สุด อิสระถ่ายภาพและชื่นชมความงามยามแสงอาทิตย์ยามเช้า 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
- เดินทางกลับสู่คุนหมิง ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง
- แวะชมร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้เห็ด
- พักที่ โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
- เข้าชมวัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน
- เดินทางสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนใน
- ชมสวนซากุระ ตั้งอยู่บริเวณภูเขาเหยียนทง อิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากุระ
- แวะร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ดย่างอี้เหลียง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04-08  มีนาคม 2561 14,991
05-09 มีนาคม 2561 16,991
06-10 มีนาคม 2561 16,991
07-11 มีนาคม 2561 16,991
08-12 มีนาคม 2561 16,991
09-13  มีนาคม 2561 16,991