โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 76 ครั้ง

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก / เมืองโบราณลี่เจียง / เขาซีอาน / อุทยานน้ำหยก / วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ แซลม่อน, สุกี้เห็ดไก่ดำ, อาหารว่างกวางตุ้งต้นตำรับ

ราคาเริ่มต้น
19,900
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
China Eastern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ และออกเดินทางสู่นครคุณหมิง
- เมื่อเดินทางถึงคุณหมิง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม YUNHUA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมเมืองโบราณแห่งต้าลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจา
- เดินทางสู่ทะเลสาบเอ๋อไห่ จัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งนี้มีรูปร่างคล้ายรูปใบหูของมนุษย์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ผ่านชมเจดีย์ซานถ่า หรือเจดีย์ 3 องค์ แห่งวัดฉงเซิ่งอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม
- ชมเมืองโบราณลี่เจียง มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี 
โอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ ยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม JI XIANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้
- เดินทางสู่โรงละคร IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลม่อน
- เดินทางสู่อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ YUN HUA HOTELหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เดินทางกลับสู่คุนหมิง ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง
- เดินทางสู่ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า
- แวะชิมชา
- แวะร้านผ้าไหม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าไหม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง
- เดินทางสู่เขาซีซาน ลอดผ่านประตูหลงเหมิน ชมทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจีผ่านอุโมงค์ตามไหล่เขาศาลเจ้า
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด
- พักที่ LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เข้าชมวัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ
- แวะร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค อิสระเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
- เดินทางกลับสู่ปะเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 18 มีนาคม 2561 19,900
21 - 25 มีนาคม 2561 19,900