โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 138 ครั้ง

โตเกียว หนาวตัวสั่น สั่นx2-FULL DAY

วัดอาซากุสะ / โตเกียวสกายทรี / ล่องทะเลสาบอาชิ / โกเท็มมะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต / หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก / ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว / ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท / ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ / โยโกฮาม่า / พิพิธภัณฑ์ราเม็ง / เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ / โอไดบะ / ไอเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

ราคาเริ่มต้น
20,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
- เดินทางสู่วัดอาซากุสะ
- ชมถนนนากามิเซะ
- ชมโตเกียวสกายทรี
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
- เดินทางสู่โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
- ชมศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง
- พักที่ RADISSON HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ราเมนชินโยโกฮาม่า
- อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย หรืออิสระลิ้มลองราเมงหลากหลายเมนู และยังเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นอีกด้วย
- เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
- ชมพระใหญ่ไดบุทสึ
- เดินทางสู่ย่านโอไดบะ
- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง
- พักที่ RADISSON HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
- ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 27,888
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 27,888
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 26,888
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 25,888
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2561  25,888
06 - 10  กุมภาพันธ์ 2561 26,888
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  27,888
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 27,888
09 - 13  กุมภาพันธ์ 2561 27,888
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 26,888
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 25,888
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 25,888
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 26,888
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 29,888
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 29,888
16 - 20  กุมภาพันธ์ 2561 28,888
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561  ̶2̶6̶8̶8̶8̶  22,888
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 25,888
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  ̶2̶5̶8̶8̶8̶  22,888
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 26,888
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 27,888
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27,888
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 27,888
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 26,888
25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2561  ̶2̶5̶,̶8̶8̶8̶  20,888
26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 25,888
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 26,888
01 - 05 มีนาคม 2561 29,888
02 - 06 มีนาคม 2561 29,888
03 - 07 มีนาคม 2561 29,888
04 - 08 มีนาคม 2561 29,888
05 - 09 มีนาคม 2561 29,888
06 - 10 มีนาคม 2561 29,888
07 - 11 มีนาคม 2561 29,888
08 - 12 มีนาคม 2561 29,888
09 - 13 มีนาคม 2561 29,888
10 - 14 มีนาคม 2561 29,888
11 - 15 มีนาคม 2561 29,888
12 - 16 มีนาคม 2561 29,888
13 - 17 มีนาคม 2561 29,888
14 - 18 มีนาคม 2561 29,888
15 - 19 มีนาคม 2561 29,888