โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 139 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย / ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ / ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangroove Groove / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเสษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง / แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ราคาเริ่มต้น
11,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
- อิสระนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- อิสระช้อปปิ้งที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา
- เดินทางสู่เซินเจิ้น
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4*

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เที่ยวชมบรรยากาศเซินเจิ้น
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ
- แวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
- ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก
- พักที่ Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
- ชมโรงงาน “จิวเวอร์รี่” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
- เดินทางสู่วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ถนนนาธาน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 – 28 มกราคม 2561 11,900
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
02 – 04 มีนาคม 2561 11,900
03 – 05 มีนาคม 2561 BUS1 11,900
03 – 05 มีนาคม 2561 BUS2 11,900
09 – 11 มีนาคม 2561 13,900
10 – 12 มีนาคม 2561 11,900
17 – 19 มีนาคม 2561 11,900
24 – 26 มีนาคม 2561 BUS1 11,900
24 – 26 มีนาคม 2561 BUS2 12,900
29 – 31 มีนาคม 2561 12,900
07 – 09 เมษายน 2561 14,900
13 – 15 เมษายน 2561 15,900
14 – 16 เมษายน 2561 15,900
21 – 23 เมษายน 2561 12,900
27 – 29 เมษายน 2561 14,900
28 – 30 เมษายน 2561 14,900
05 – 07 พฤษภาคม 2561 11,900
12 – 14 พฤษภาคม 2561 11,900
18 – 20 พฤษภาคม 2561 11,900
25 – 27 พฤษภาคม 2561 12,900
02 – 04 มิถุนายน 2561 11,900
09 – 11 มิถุนายน 2561 11,900
16 – 18 มิถุนายน 2561 11,900
23 – 25 มิถุนายน 2561 11,900
29 – 01 กรกฎาคม 2561 12,900