โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 104 ครั้ง

โปรโดนใจ บินสบาย ไปฮานอย

ล่องเรือฮาลองบกชมธรรมชาติที่นิงห์บิงก์ / ชมความงาม วัดไบ่ดิงห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม / เที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ / ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนน 36 สาย / ชมความงามวัดโบราณ ณ วัดหง๊อกเซิน / พิเศษ!! ชมโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ สุดอลังการของเวียดนาม / Wifi on Bus / แถมฟรี!! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+กระเป๋าถือ+พัด+ร่ม+ขนมปังเวียดนาม)

ราคาเริ่มต้น
8,900
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
- เดินทางสู่เมืองนิงบิงห์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ YEN NHI HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดไบ่ดิงห์ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ศูนย์รวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกันวัดถูกก่อสร้างตามฮวงจุ้ยโบราณคือ ด้านหลังอิงภูเขา ด้านหน้าคือแม่น้ำ แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวคือรูปปั้นพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปที่ประดิษฐานตามระเบียงสองด้านสู่สถานที่บูชา
- เดินทางสู่ตามก๊ก หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ชมทัศนีย์ภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร เปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน” เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม
- ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
- ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
- ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
- บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารณ ภัตตาคาร
- พักที่ DELIGHT HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 มกราคม 2561 8,900
12 - 14 มกราคม 2561 8,900
19 - 21 มกราคม 2561 8,900
26 - 28 มกราคม 2561 8,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 8,900
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 8,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
02 - 04 มีนาคม 2561 8,900
09 - 11 มีนาคม 2561 8,900
16 - 18 มีนาคม 2561 8,900
23 - 25 มีนาคม 2561 8,900
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 8,900
06 - 08 เมษายน 2561 8,900
12 - 14 เมษายน 2561 11,900
13 - 15 เมษายน 2561 11,900
20 - 22 เมษายน 2561 8,900
27 - 29 เมษายน 2561 8,900