โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 107 ครั้ง

โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด

ชมเมืองดาลัดเมืองแห่งดอกไม้ "ปารีสตะวันออก" / ชมบ้านเพี้ยน Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ / ชมหมู่บ้านดินเหนียว สถานที่ใหม่ลงกินเนสบุ๊ค / นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดไหว้พระที่ วัดตัั๊กลัม / พิเศษ!! สนุกกับ Roller Coster + นั่งกระเช้าไฟฟ้า + ไวน์แดง Dalat / ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด / Wifi on Bus / แถมฟรี!! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+กระเป๋าถือ+ขนมปังเวียดนาม)

ราคาเริ่มต้น
8,900
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันตา - ROLLER COSTER - CRAZY HOUSE - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด

- เดินทางสู่สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่น้ำตกดาลันตา เป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก
- สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!!  การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ำตก รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
- ชมบ้านเพี้ยน บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัท เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
- พักที่ VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่

 

นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - สวนดอกไม้ - Clay Pot Village - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอำนาจของฝรั่งเศส
- นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูง
- ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
- เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขค้นเพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทำการรวมรวบพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ทำให้ดาลัดเป็นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะเที่ยวชมหมู่บ้านดินเหนียว ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ก เป็นบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาและมีหลังคารูปนูนแผนที่ประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดและบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลักษณ์พิเศษสุด
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวน์แดงดาลัด
- ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
- พักที่ VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ดาลัท - หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะชมหมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว ที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการปักผ้าที่มีความละเอียดมากเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะ ผลงานที่โดดเด่นของที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติเหมือนจริง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 – 18 พฤษภาคม 2561 8,900
18 – 20 พฤษภาคม 2561 9,900
25 – 27 พฤษภาคม 2561 9,900
26 – 28 พฤษภาคม 2561 8,900
08 – 10 มิถุนายน 2561 9,900
13 – 15 มิถุนายน 2561 8,900
22 – 24 มิถุนายน 2561 9,900
27 – 29 มิถุนายน 2561 8,900
06 – 08 กรกฎาคม 2561 9,900
11 – 13 กรกฎาคม 2561 8,900
20 – 22 กรกฎาคม 2561 9,900
25 – 27 กรกฎาคม 2561 10,900
27 – 29 กรกฎาคม 2561 10,900