โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 99 ครั้ง

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

เที่ยวชมเมืองเว้เจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ / ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม / ช้อปิป้งตลาดดองบา และตลาดฮาน / ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดรตรีพื้นเมือง / นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park / สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหาร Seafood / สุดชิค!! นั่งสามล้อโคล่ ชมเมืองดานัง + นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน / แถมฟรี!! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+กระเป๋าถือ+พัด+ร่ม)

ราคาเริ่มต้น
12,900
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง และออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์
- เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง
- ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนควา,เชื่อของจีน
- อิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
- ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
- พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมเจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
- ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
- เดินทางสู่เมืองโบราณฮอยอัน 
- เดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ
- ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น
- ชมบ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
- ชมสะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม PHO HOI RESORT Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่บานาฮิลล์ สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตร
- บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์
- ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย
- แวะสักการะวัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้
- นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
- ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน
- บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม Galavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินเที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 07 มกราคม 2561 12,900
11 - 17 มกราคม 2561 12,900
18 - 21 มกราคม 2561 12,900
25 - 28 มกราคม 2561 12,900
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
22 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
01 - 04 มีนาคม 2561 13,900
08 - 11 มีนาคม 2561 12,900
15 - 18 มีนาคม 2561 12,900
22 - 25 มีนาคม 2561 12,900
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,900
05 - 08 เมษายน 2561 13,900
12 - 15 เมษายน 2561 18,900
13 -16 เมษายน 2561 18,900
19 - 22 เมษายน 2561 12,900
26 - 29 เมษายน 2561 12,900