โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 71 ครั้ง

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์

เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่หมู่บ้านกี๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน / ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขาฟานซิปัน / ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ / นั่งเรือชมถ้ำตามก๊ก ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง+ถนน 36 สาย / ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก / อิ้่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD พร้อมจิบไวน์แดง บนเรือแสนโรแมนติก / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET / แถมฟรี!! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+กระเป๋าถือ+พัด+ขนมปังเวียดนาม)

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง และออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ 
- บริการอาหารเช้าเมนูพิเศษ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ ร้านอาหาร
- เดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง จะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม
- ชมกรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
- เดินทางไปชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
- ชมตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
- พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบนยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิ ภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
- บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
- พักที่ Aristo International Hotel 5*

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฮานอย เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
- ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
- ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
- ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
- อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
- ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ตามก๊ก หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ชมทัศนีย์ภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร เปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน” เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม
- บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง
- พักที่ CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
- ชมถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก
- บริการอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 - 07 มกราคม 2561 14,900
10 - 14 มกราคม 2561 14,900
17 - 21 มกราคม 2561 14,900
24 - 28 มกราคม 2561 14,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 14,900
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 14,900
07 - 11 มีนาคม 2561 13,900
14 - 18  มีนาคม 2561 13,900
21 - 25 มีนาคม 2561 13,900
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 13,900
04 - 08 เมษายน 2561 14,900
11 - 15 เมษายน 2561 15,900
12 - 16 เมษายน 2561 14,900
13 - 17 เมษายน 2561 14,900
18 - 22 เมษายน 2561 14,900
25 - 29 เมษายน 2561 14,900