โปรแกรมทัวร์อินเดีย

ผู้เข้าชม : 107 ครั้ง

อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ราคาเริ่มต้น
40,900
ประเทศ
อินเดีย
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี มีบริการอาหารบนเครื่อง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดีย
- ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ได้เลือกซื้อ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
- พักที่ Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเดลลี

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองศรีนาคา โดยเครื่องบิน
- เข้าสู่ที่พัก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมสวนชาลิมาร์ ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี-
- ชมสวนนิชา บากห์ โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง
- ผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

- รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ
- เดินทางสู่เทือกเขากุลมาร์ค สองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุ์ไม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยนี้จะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป
- เที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ชมบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต ของเทือกเขาหิมาลัย
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เลื่อนสกีหิมะ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางจากศรีนาคาสู่โซนามาร์ค เส้นทางสายไหมเนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี 
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

- บริการอาหารเช้า
- ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำที่อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ
- เดินทางกลับสู่เมืองเดลลี โดยเครื่องบิน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่เมืองอักร
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ
- เข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนา
- ชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับสู่เมืองเดลลี
- รับประทานอาหารค่ำ
- เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย มีบริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
27 ก.พ. - 05 มี.ค. 2561 40,900
22 - 28 มีนาคม 2561 40,900
03 - 09 เมษายน 2561 40,900
05 - 11 เมษายน 2561 40,900
12 - 18 เมษายน 2561 42,900
13 - 19 เมษายน 2561 42,900
21 - 28 เมษายน 2561 40,900
01 - 07 พฤษภาคม 2561    41,900
05 - 11 พฤษภาคม 2561 40,900