โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 120 ครั้ง

พม่า สุดเพลิน ไหว้พระ 5 วัดดัง

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว / สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต / อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร / เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึ

ราคาเริ่มต้น
4,994
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
1วัน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง
- วัดที่ 1
 ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง
วัดที่ 2
 สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
วัดที่ 3
 สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
วัดที่ 4 นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ แปลว่าเจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ
- ขอพรนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
วัดที่ 5 เดินทางสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด
- ซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 มกราคม 2561 4,994
17 มกราคม 2561 4,994
18 มกราคม 2561 4,994
19 มกราคม 2561 4,994
20 มกราคม 2561 5,494
23 มกราคม 2561 4,994
24 มกราคม 2561 4,994
25 มกราคม 2561 4,994
26 มกราคม 2561 4,994
27 มกราคม 2561 5,494
28 มกราคม 2561 5,494
29 มกราคม 2561 4,994
30 มกราคม 2561 4,994
31 มกราคม 2561 4,994
01 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
02 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
03 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
04 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
07 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
08 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
09 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
10 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
11 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
14 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
15 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
16 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
17 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
18 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
21 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
22 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
23 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
24 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
25 กุมภาพันธ์ 2561 5,494
28 กุมภาพันธ์ 2561 4,994
01 มีนาคม 2561 5,994
02 มีนาคม 2561 4,994
03 มีนาคม 2561 5,494
04 มีนาคม 2561 5,494
07 มีนาคม 2561 4,994
08 มีนาคม 2561 4,994
09 มีนาคม 2561 4,994
10 มีนาคม 2561 5,494
11 มีนาคม 2561 5,494
14 มีนาคม 2561 4,994
15 มีนาคม 2561 4,994
16 มีนาคม 2561 4,994
17 มีนาคม 2561 5,494
18 มีนาคม 2561 5,494
21 มีนาคม 2561 4,994
22 มีนาคม 2561 4,994
23 มีนาคม 2561 4,994
24 มีนาคม 2561 5,494
25 มีนาคม 2561 5,494
28 มีนาคม 2561 4,994
29 มีนาคม 2561 4,994
30 มีนาคม 2561 4,994
31 มีนาคม 2561 5,494