โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 97 ครั้ง

เวียดนามใต้ สบาย สบาย

เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง / เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม / เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก / สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน / พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ราคาเริ่มต้น
11,991
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมน้ำตก Datalla Water Fall น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด
- สนุกกับการนั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก รู้สึกตื่นเต้นประทับใจ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
- นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูง ชมทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้เหยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อน
- ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ การออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปี
- ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้
- เดินทางสู่จังหวัดฟานเทียด
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม TIEN DAT RESORT หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ
- เดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย มีทั้งทะเลทรายแดงและทเลทรายขาว
- บริการอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง
- พักที่ โรงแรม LE DUY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมอุโมงค์กู๋จี ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นพอดีตัว ซึ่งชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ระหว่างการทำสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมย่านไชน่าทาวน์ สัมผัสและชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม
- ชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว
- ผ่อนคลายกับการช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝาก

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 07 มกราคม 2561 11,991
05 - 08 มกราคม 2561 11,991
06 - 09 มกราคม 2561 11,991
11 - 14 มกราคม 2561 11,991
12 - 15 มกราคม 2561 11,991
13 - 16 มกราคม 2561 11,991
18 - 21 มกราคม 2561 11,991
19 - 22 มกราคม 2561 11,991
20 - 23 มกราคม 2561 11,991
25 - 28 มกราคม 2561 11,991
26 - 29 มกราคม 2561 11,991
27 - 30 มกราคม 2561 11,991
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 11,991
01 - 04 มีนาคม 2561        12,991
02 - 05 มีนาคม 2561     11,991
03 - 06 มีนาคม 2561     12,991
08 - 11 มีนาคม 2561     11,991
09 - 12 มีนาคม 2561     11,991
10  -13 มีนาคม 2561     11,991
15 - 18 มีนาคม 2561     11,991
16 - 19 มีนาคม 2561     11,991
17 - 20 มีนาคม 2561            11,991
22 - 25 มีนาคม 2561            11,991
23 - 26 มีนาคม 2561            11,991
24 - 27 มีนาคม 2561            11,991
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561   11,991
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561   11,991
31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561   11,991