โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 108 ครั้ง

เวียดนามเหนือ สบาย สบาย

เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน / เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ / เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน / เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง / เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” / ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ราคาเริ่มต้น
12,991
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
- เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัดลาวไก
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
- ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
- เดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- อิสะเที่ยวชมตลาดเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
- พักที่ SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงามชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองฮานอย
- ชมทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย
- ชมเจดีย์เฉินกว๊อก เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 เล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- พักที่ MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองนิงห์บิงห์
- ล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง
- ชมถ้ำตำก๊อก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองฮาลอง สัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
- ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือ สินค้าพื้นเมืองต่างมากมา
- พักที่ Cong Doan Halong HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม
- เข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
- บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
- เดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย
- ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
- ชมวัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่
- อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 - 21 มกราคม 2561 13,991
25 - 28 มกราคม 2561 13,991
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 13,991
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 12,991
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 12,991
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 12,991
01 - 04 มีนาคม 2561 13,991
08 - 11 มีนาคม 2561 12,991
15 - 18 มีนาคม 2561 12,991
22 - 25 มีนาคม 2561 12,991
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,991
05 - 08 เมษายน 2561 14,991
13 - 16 เมษายน 2561 16,900
14 - 17 เมษายน 2561 16,900
19 - 22 เมษายน 2561 12,991
26 - 29 เมษายน 2561 12,991
04 - 07 พฤษภาคม 2561 12,991
10 - 13 พฤษภาคม 2561 14,991
17 - 20 พฤษภาคม 2561 12,991
26 - 29 พฤษภาคม 2561 14,991