โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 93 ครั้ง

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ / ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ / พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน / ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! / ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า / ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

ราคาเริ่มต้น
7,999
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่มาเก๊า บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน
- เดินทางสู่ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ในอดีตเคยถูกไฟไหม้ เหลือไว้เพียงประตูด้านหน้า ปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
- แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
- ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส อิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ
- ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
- เดินทางสู่วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี
- เดินทางผ่านชมถนนคู่รัก ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
- เดินทางสู่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
- ชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
- ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
- เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย
- อิสระตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 มกราคม 2561 7,999
06 - 08 มกราคม 2561 7,999
12 - 14 มกราคม 2561 7,999
13 - 15 มกราคม 2561 7,999
19 - 21 มกราคม 2561 7,999
20 - 22 มกราคม 2561 7,999
26 - 28 มกราคม 2561 7,999
27 - 29 มกราคม 2561 7,999
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 7,999
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 7,999
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 7,999
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 7,999
02 - 04 มีนาคม 2561 7,999
03 - 05 มีนาคม 2561 7,999
09 - 11 มีนาคม 2561 7,999
10 - 12 มีนาคม 2561 7,999
16 - 18 มีนาคม 2561 7,999
17 - 19 มีนาคม 2561 7,999
23 - 25 มีนาคม 2561 7,999
24 - 26 มีนาคม 2561 7,999
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 7,999