โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 111 ครั้ง

Busan Culture สบาย สบาย

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี / Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน / วัดพุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO / สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จำกัดรอบ / หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน / ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง , ถนนทงซองโน , Lotte Outlet

ราคาเริ่มต้น
23,559
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Korean Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เหิรฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่
- เดินทางสู่จุดชมวิวริมทะเล  Oryukdo Skywalk สัมผัสความตื่นเต้นของสะพานกระจกแก้วที่ถูกสร้างขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่งทะเล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "ชาบู ชาบู"
- เดินทางสู่วัดพุลกุกซา มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995
- ชมหอดูดาวชมซงแด สร้างด้วยหินนำมาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู "จิมดัก"
- พักที่ โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองแดกู  เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี  
- เยือนวัดดองฮวาซา วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย 
- ชม Okgol Village หมู่บ้านเก่าแก่รูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านเก่าของพวกขุนนางและชนชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน
- ชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง
- เดินทางสู่ศูนย์โสม เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "บิบิมบัพ"
- เดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ มีเครื่องเล่นมากมายท้าทายให้ลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจั๊ม,รถไฟเหาะ, Ballon Race
- ชมหอคอย 83 ทาวเวอร์ ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแดกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองแดกู
- อิสระช็อปปิ้งถนนทงซองโน ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพง
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี
- ชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง สรรพคุณช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Lotte Duty Free
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ซัมเกทัง"
- เดินทางสู่สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรือให้อาหารฝูงนกพิราบที่มีอยู่มากมาย
- ชมหอคอยปูซาน ตั้งอยู่บนยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซาน
- ชม Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน
- ชมตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากัลชิเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย "Jagalchi Buffet"
- พักที่ โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศูนย์สมุนไพรเกาหลี เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
- เดินทางสู่ Nurimaru APEC House ชมสถานที่จัดประชุมผู้นำ APEC ในปี 2005 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปูซาน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "Pork Cutlet"
- ช็อปปิ้ง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- ช๊อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม
- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 09 มกราคม 2561 24,559
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 23,559
02 - 06 มีนาคม 2561 23,559