โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 100 ครั้ง

เกาหลี Impression of Seoul สบาย...สบาย

สวมชุดฮันบกเดินชิลในพระราชวังเคียงบ็อคคุง / สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เล่นแบบไม่จำกัดรอบ / ชมเกาะนามิสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song / สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล / ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านฮงแด ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา / คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์

ราคาเริ่มต้น
23,559
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Korean Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
-  เหิรฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
- ชมเกาะนามิ ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี "WINTER LOVE SONG" อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ทัคคาลบี้”
- เดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู "คาลบี้" หมูย่างเกาหลี
- เดินทางสู่สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพรื้อสะพานบางจุดแล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- พักที่ โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ
- เดินทางสู่หมู่บ้านบุกชนฮันนก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "ซัมเกทัง"
- เดินทางสู่ศูนย์โสม เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
- ชมศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
- ช้อปปิ้งย่านถนนฮงอิก ถนนสายอาร์ทย่านมหาวิทยาลัย ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู “"จิมดัก"
- พักที่ โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่โซลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน
- ชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "ชาบู ชาบู"
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
- ชมคลองชองเกชอน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล
- ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง
- อิสระอาหารค่ำ ตามอิสระอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง สรพพคุณช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด
- เดินทางสู่โรงงานพลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี  ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
- อิสระเดินเล่นย่านวัยรุ่นชื่อดัง สินค้าราคาย่อมเยาว์ ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา ซึ่งมหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรกของเกาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วย "บุฟเฟต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี"
- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 18 มีนาคม 2561 23,559
21 - 25 มีนาคม 2561 23,559