โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง

Jinhae Gunhangje Festival

ชมเทศกาลดอกซากุระบาน ดอกซากุระที่ดังที่สุดและสวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ “Jinhae Gunhangje Festival” / บุฟเฟต์อินเตอร์ ระดับ Hi class ด้วยอาหารหลากหลายเมนู พร้อมชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกแม่น้ำฮัน / หมู่บ้านชอนจูฮันอก มีบ้านเรือนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรือเรียกที่เรียกกันว่า “ฮันอก”ซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี / เต็มอิ่ม..สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ราคาเริ่มต้น
28,999
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- เดินทางสู่เมืองชางวอน ชมเทศกาลดอกซากุระบาน Jinhae Gunhangje Festival  เทศกาลดอกซากุระที่ดังที่สุดและสวยที่สุดในประเทศเกาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "แฮมุลทัง" ซุปทะเล หรือซีฟู้ดหม้อไฟ
- เดินทางสู่เมืองชอนจู
- ชมหมู่บ้านชอนจูฮันอก มีบ้านเรือนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรือเรียกที่เรียกกันว่า "ฮันอก" ซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู "บิบิมบัพ"
- พักที่ Gunsan River Hill Hotel 3* หรือเมืองใกล้เคียง หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ ลองฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง
- สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี และเก็บภาพแห่งความประทับใจ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "คาลบี้" หมูย่างเกาหลี
- เดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วย "บุฟเฟต์อินเตอร์"
- พักที่ DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุด
- เดินทางสู่ศูนย์โสม เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
- ชมศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู "ซัมเกทัง"
- ชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
- ชมคลองชองเกชอน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล
- ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู "บุลโกกิ"
- พักที่ DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่โซลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน
- ชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง สรรพคุณช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด
- เดินทางสู่โรงงานพลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี  ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
- บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนู "จิมดัก" ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้น
- อิสระช้อปปิ้งที่ถนนฮงอิก
- เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 09 เมษายน 2561 28,999