โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 103 ครั้ง

TAKAYAMA NAGOYA SPRING ลั้นลา

เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม / เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO / ชมความงามของปราสาทนาโกย่า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ / ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านซาคาเอะ ย่านโอสึ

ราคาเริ่มต้น
35,911
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
- ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมสไตล์กัสโช-สึคุริ 
- พักที่ TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ปราสาทนาโงย่า ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ
- เดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโงย่าและเป็นวัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
- เพลิดเพลินกับสินค้าราคาสุดประหยัด ณ ย่านการค้าโอสึ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของวัดแห่งนี้นั่นเอง
- รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
- ช้อปปิ้งย่านการค้าซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งี่มีร้านรวงประมาณ 1,100 ร้าน
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
-เดินทางสู่ NABANA NO SATO นั้นเป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 08 มีนาคม 2561 35,911
10 - 14 มีนาคม 2561 **ตรุษจีน 35,911
18 - 22 มีนาคม 2561 35,911