โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 144 ครั้ง

TOKYO SUPER SAKURA ลั้นลา

สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้ำเมกุโระ / สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ / นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น
29,991
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- ชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
- ถ่ายรูปกับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ
- ผ่านชมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ เป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิให้ท่านได้เพลินเพลินกับวิวของธรรมชาติที่สวยงาม
- พักที่ FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟ ชมวิวโดยรอบและสัมผัสกับความหนาวเย็น ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้
- เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภู เขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมซากุระ ณ สวนชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปที่เมืองคามาคุระ
- เข้าชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน รูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั้งอยู่กลางลานวัด
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเมน สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน มีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองเลือกชิมกันด้วย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายใน พิพิธภัณฑ์ราเมน
- ชมซากุระที่ แม่น้ำเมกุโระ เป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว เพราะจะมีต้นซากุระปลูกอยู่ 2 ข้างทางของแม่น้ำ และตลอดสองฝั่งของแม่น้ำ
- เดินทางสู่ Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
- ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น ที่ได้รับการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเล้ว
- อิสระอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
21 - 25 มีนาคม 2561 31,991
24 - 28 มีนาคม 2561 31,991
25 - 29 มีนาคม 2561 31,991
26 - 30 มีนาคม 2561 31,991
27 - 31 มีนาคม 2561 29,991
28 - 01 เมษายน 2561 31,991
29 - 02 เมษายน 2561 31,991
30 - 03 เมษายน 2561 31,991
31 - 04 เมษายน 2561 31,991
01 - 05 เมษายน 2561 31,991
02 - 06 เมษายน 2561 31,991
03 - 07 เมษายน 2561 31,991
04 - 08 เมษายน 2561 31,991
10 - 14 เมษายน 2561 **Bus 1 45,777
10 - 14 เมษายน 2561 **Bus 2 45,777
11 - 15 เมษายน 2561 **Bus 1 45,777
11 - 15 เมษายน 2561 **Bus 2 45,777
12 - 16 เมษายน 2561 **Bus 1 47,777
12 - 16 เมษายน 2561 **Bus 2 47,777
13 - 17 เมษายน 2561 **Bus 1 47,777
13 - 17 เมษายน 2561 **Bus 2 47,777
14 - 18 เมษายน 2561 34,991
15 - 19 เมษายน 2561 33,991