โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 108 ครั้ง

Hokkaido Winter Woww

สนุกสนานกับ SNOW MOBILE / ชมสารพันสัตว์ป่า กับ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า / เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับคลองโอตารุ / ชมเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และชาวญี่ปุ่นต่างเฝ้ารอนั่นคือ “เทศกาลหิมะซัปโปโร 2018”

ราคาเริ่มต้น
38,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเมน สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน มีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองเลือกชิมกันด้วย
- อิสระอาหารกลางวัน เลือกทานราเมน จากร้านต่างๆ ที่หมู่บ้านราเมน
- เดินทางไปยังสวนสัตว์อาซาฮียาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน
- อิสระช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ห้างดังที่มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อปปิ้ง และซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ภายใน อิออน มอลล์
- พักที่ ASAHIKAWA PREMIER CABIN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ ลองเล่นกิจกรรม อาทิ  SNOW MOBILE , SNOW RAFTING  หรือ  SNOW BANANA BOAT
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองซัปโปโร 
- ไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี  DUTY FREE
- เดินทางสู่ย่านทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้งโดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความยาว 1 กิโลเมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
- เดินทางไปยังเมืองโอตารุ
- ถ่ายรูปกับคลองโอตารุ ที่มีความสวยงามอย่างมากตลอดข้างทาง
- แวะที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยที่ภายในมีกล่องดนตรีมากมายให้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ด้วย
- อิสระเดินเล่นที่ถนนซาไคมาจิ ได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
- แวะร้านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ เป็นร้านคาเฟ่ที่มี คิตตี้ จัง แมวน้อยน่ารักเป็นตัวชูโรง   เลือกดูสินค้า พร้อมกับถ่ายรูปไปพร้อมกันได้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางไปยังโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ถูกเรียกว่า “ตึกแดง” ซึ่งมาจากตัวอาคารก่อด้วยอิฐแดงทั้งหลัง 
- แวะไปชมหอนาฬิกา ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร
ในช่วงต้นเดือน 2-9 กุมภาพันธ์ จะได้เข้าชมงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร 2018  ในครั้งนี้ โดยจะให้อิสระเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- หลบหนีความหนาวเย็นที่  JR Sapporo Station ช้อปปิ้งเดินเล่นไปกับห้างสรรพสินค้า ที่สะสมอยู่มากมาย
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 09 มกราคม 2561 42,999
08 - 12 มกราคม 2561 38,999
11 - 15 มกราคม 2561 38,999
12 - 16 มกราคม 2561 39,999
15 - 19 มกราคม 2561 38,999
17 - 21 มกราคม 2561 38,999
18 - 22 มกราคม 2561 38,999
24 - 28 มกราคม 2561 38,999
25 - 29 มกราคม 2561 38,999
26 - 30 มกราคม 2561 38,999
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 38,900
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 54,999
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 54,999
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2561 54,999
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 54,999
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 **Snow Festival 2018 54,999
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 **Snow Festival 2018 54,999
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 38,999
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 39,999
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 38,999
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 38,999
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 38,999
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 38,999
01 - 05 มีนาคม 2561 38,999
02 - 06 มีนาคม 2561 39,999
07 - 11 มีนาคม 2561 39,999
08 - 12 มีนาคม 2561 38,999
09 - 13 มีนาคม 2561 39,999
14 - 18 มีนาคม 2561 39,999
15 - 19 มีนาคม 2561 38,999
16 - 20 มีนาคม 2561 39,999
21 - 25 มีนาคม 2561 39,999
22 - 26 มีนาคม 2561 38,999