โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 92 ครั้ง

TOKYO SKI WINTER

นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะ / ชมการแสดงไฟสุดอลังการ ณ หมู่บ้านเยอรมัน / สนุกสนานกับหิมะสีขาว ณ ลานสกี ฟูจิ / สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ และ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ / ชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ และ หอระฆังประจำเมือง / เที่ยวชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก, ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว / ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถ่ายรูปกับ กันดั้มยูนิคอร์น ตัวใหม่ / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,991
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น

- เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น
- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ
- ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ เป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิให้ท่านได้เพลินเพลินกับวิวของธรรมชาติที่สวยงาม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
- พักที่ SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรมหิมะ ณ ลานสกี อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม
- เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภู เขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์
- อิสระอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปที่เมืองคามาคุระ
- เข้าชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน รูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั้งอยู่กลางลานวัด
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเมน สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน มีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองเลือกชิมกันด้วย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายใน พิพิธภัณฑ์ราเมน
- เดินช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซาราซุ เอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นอันทันสมัย แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก
- เดินทางสู่หมู่บ้านเยอรมัน แห่งเมืองโตเกียว เทศกาลแสดงไฟสุดอลังการด้วยการประดับหลอดไฟกว่า 3 ล้านดวง หลากหลายสีที่ประดับประดาอย่างสวยงามอยู่เต็มพื้นที่
- อิสระอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคาวาโกเอะ
- ชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
- อิสระช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
- ถ่ายรูปกับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- ข้ามสะพานเรนโบว์ เพื่อไปยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น  RX-0 ยูนิคอร์น  ที่ได้รับการประกอบเสร็จอย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 - 17 มกราคม 2561 39,991
16 - 21 มกราคม 2561 38,991
19 - 24 มกราคม 2561 39,991
23 - 28 มกราคม 2561 39,991
26 - 31 มกราคม 2561 39,991
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 39,991
02 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 39,991
09 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 39,991
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 41,991
23 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 40,991
28 ก.พ. - 05 มี.ค. 2561 41,991
09 - 14 มีนาคม 2561 40,991
13 - 18 มีนาคม 2561 40,991
16 - 20 มีนาคม 2561 41,991