โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 143 ครั้ง

Tokyo Fuji Maxx

สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ / ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ขนาดเท่าของจริง / ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี / ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเมน / ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ Aeon Mall, ชิบุย่า และ ชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น
25,991
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- มุ่งหน้าสู่วัดนาริตะซัง ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ
- อิสระช้อปปิ้งที่ AEON Shopping Mall ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ลานสกี เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ สนุกไปกับการถ่ายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเล่นกระดานลื่นแบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “โซริ” (Sori) แบบเต็มที่
- พักที่ SUN  PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ Strawberry Farm ลิ้มลองสตอเบอร์รี่กันแบบสดๆจากต้น
- เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภู เขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเมน สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน มีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองเลือกชิมกันด้วย
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- ข้ามสะพานเรนโบว์ เพื่อไปยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น  RX-0 ยูนิคอร์น  ที่ได้รับการประกอบเสร็จอย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
- อิสระช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
- ถ่ายรูปกับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- อิสระช็อปปิ้ง ย่านชินจูกุและชิบุย่า แหล่งบันเทิง และแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

- ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 08 มกราคม 2561 27,991
05 - 09 มกราคม 2561 27,991
06 - 10 มกราคม 2561 27,991
10 - 14 มกราคม 2561 27,991
11 - 15 มกราคม 2561 27,991
12 - 16 มกราคม 2561 27,991
17 - 21 มกราคม 2561 27,991
18 - 22 มกราคม 2561 27,991
19 - 23 มกราคม 2561 27,991
24 - 28 มกราคม 2561 27,991
25 - 29 มกราคม 2561 18,993
26 - 30 มกราคม 2561 27,991
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 26,991
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 30,991
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 30,991
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 30,991
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 30,991
01 - 05 มีนาคม 2561 27,991
02 - 06 มีนาคม 2561  ̶2̶7̶,̶9̶9̶1̶  25,991
07 - 11 มีนาคม 2561 27,991
08 - 12 มีนาคม 2561 27,991
09 - 13 มีนาคม 2561 27,991
14 - 18 มีนาคม 2561 27,991
15 - 19 มีนาคม 2561 27,991
16 - 20 มีนาคม 2561 27,991
21 - 25 มีนาคม 2561 29,991
22 - 26 มีนาคม 2561 29,991
23 - 27 มีนาคม 2561 29,991
24 - 28 มีนาคม 2561 29,991
25 - 29 มีนาคม 2561 29,991
26 - 30 มีนาคม 2561 29,991
27 - 31 มีนาคม 2561 29,991
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 29,991
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 29,991
30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 29,991
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 2561 29,991