โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 110 ครั้ง

NICE AURORA IN RUSSIA

หมู่บ้านซามี่ / ฮัสกี้ปาร์ค / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์

ราคาเริ่มต้น
57,900
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
- เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- เดินทางสู่ถนนอารบัต ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน
- เดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- เดินทางสู่เมืองเมอร์มานสค์ โดยเครื่องบิน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- สัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด กับ “แสงออโรร่า” หรือแสงเหนือ
- พักที่ AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพื้นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เข้าชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958
- เดินทางกลับสู่มอสโคว์ โดยเครื่องบิน
- บริการอาหาค่ำ ด้วยอาหารกล่อง
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
- เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ชมวิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 12 ธันวาคม 2560 57,900
28 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 ลดเหลือ 49,999
04 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 59,900
11 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 59,900
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 59,900
21 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 59,900
04 - 11 มีนาคม 2561 59,900
09 - 16 มีนาคม 2561 59,900
12 - 19 มีนาคม 2561 59,900