โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 102 ครั้ง

ABSOLUTE RUSSIA

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังเปรโตวาเรส / พระราชวังฤดูหนาว / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ / ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์

ราคาเริ่มต้น
48,888
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่ออกเดินทางสู่นครมอสโคว์ แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – CIRCUS

- เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอำพัน
- ชมป้อมปีเตอร์และปอล สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ
- ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  พระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย
- ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
- แวะถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด รูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโคว์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- พักที่ PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
- เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ชมวิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่ถนนอารบัต ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

สนามบินมอสโคว์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561 48,888
12 – 19 สิงหาคม 2561 51,888
16 – 23 กันยายน 2561 48,888
23 – 30 กันยายน 2561 48,888
09 – 16 ตุลาคม 2561 49,888
13 – 20 ตุลาคม 2561 50,888
17 – 24 ตุลาคม 2561 51,888
20 – 27 ตุลาคม 2561 51,888
03 – 10 ธันวาคม 2561 49,888