โปรแกรมทัวร์อิตาลี

ผู้เข้าชม : 136 ครั้ง

LOVELY ITALY

เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน โบโลญญ่า ไม่มีวันอิสระ พักดี เที่ยวเต็ม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / สนามโคลอสเซี่ยม / จัตุรัสซานมาร์โค / บ้านจูเลียด / ช้อปปิ้ง Leccio The mall outlet / ชมความงามหอเอนปิซ่า / ชิมอาหารขึ้นชื่ พิซซ่าอิตาเลี่ยน+สปาเก็ตตี้หมึกดำ

ราคาเริ่มต้น
38,888
ประเทศ
อิตาลี
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Etihad Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

อาบูดาบี – สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano – เวโรน่า – บ้านจูเลียต

- ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
- แวะชมและช๊อปปิ้งที่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ช๊อปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
- ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เที่ยวชมจัตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า
- เดินผ่านโรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น
- เยี่ยมชมบ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบียงที่โรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต และรูปปั้นสัมฤทธิ์จูเลียต
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรือเทียบเท่า

 

เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ
- ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ
- ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค
- เดินทางสู่เมืองโบโลญญ่า เดินชมเมืองและถ่ายรูป
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรือเทียบเท่า

โบโลญญ่า – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์
- ชมมหาวิหารดูโอโม ที่งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ช้อปปิ้งที่ THE MALL OUTLET เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีในราคาย่อมเยา
- อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
- พักที่ CHARME HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า

ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมมหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
- ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน,วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า, รูปปั้นเดวิด
- ชมสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่กรุงโรม
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ BRAND HOTEL , ROME หรือเทียบเท่า

โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมกลุ่มโรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน
- ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
- เข้าสู่นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด
- ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน
- เดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ำพุเทรวี่ 
- อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน แหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

 

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 – 24 พฤษภาคม 2561 38,888
08 – 14 มิถุนายน 2561 43,999
26 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561 48,888
07 – 13 สิงหาคม 2561 48,888
11 – 17 กันยายน 2561 46,888
10 – 16 ตุลาคม 2561 50,888
20 – 26 ตุลาคม 2561 49,888
18 – 24 พฤศจิกายน 2561 47,888
04 – 10 ธันวาคม 2561 49,888
08 – 14 ธันวาคม 2561 49,888